Bedenktijd bij koop

Vraag van de week

Onze dochter is al een tijd op zoek naar een geschikte koopwoning. Na veel zoeken en teleurstellingen heeft ze eindelijk een koop kunnen sluiten. Nu las ik in de koopovereenkomst dat zij nog drie dagen bedenktijd heeft voordat de koop definitief is. Geldt dat ook voor de verkoper?

In de overeenkomst die koper en verkoper sluiten nadat ze mondeling tot overeenstemming over de prijs en voorwaarden zijn gekomen, staan een aantal voorwaarden. De bedenktijd van drie (werk)dagen is er daar een van. Deze bedenktijd is bedoeld voor kopers om hen te behoeden voor ondoordachte, impulsieve aankopen. In deze tijd kun je nauwelijks van impulsieve aankopen spreken, maar wel van het ondoordacht accepteren van voorwaarden. Steeds meer kopers laten door de overspannen markt de ontbindende voorwaarde van het niet kunnen financieren van de aankoop schieten, wat hen voor hen grote risico’s betekent. De drie dagen bedenktijd geeft hen de gelegenheid om tot bezinning te komen en de koop te annuleren zonder financiële gevolgen of voorwaarden. De bedenktijd in de koopovereenkomst is er alleen voor de koper; de Hoge Raad heeft dit recent nog bevestigd. Alleen wanneer de koper expliciet instemt met dezelfde bedenktijd voor de verkoper ligt de zaak anders.

Belangrijk is dat de bedenktijd bij de koop pas ingaat nadat alle partijen de koopovereenkomst hebben getekend. Pas dan is er sprake van een koopovereenkomst en zijn partijen aan elkaar gebonden volgens de overeenkomst. Voor de koper is het dus belangrijk dat de koopovereenkomst zo snel mogelijk door alle partijen is ondertekend. Zijn de drie dagen bedenktijd voorbij en willen koper of verkoper van de overeenkomst af dan kan dat alleen als er aan de ontbindende voorwaarden wordt voldaan of als een van de partijen bereid is de boete (van 10 procent van de koopprijs) te betalen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.