Lening wordt niet terugbetaald

Vraag van de week

Getty Images

Ik heb een neef geld geleend. De afspraak was (op papier) dat hij na een jaar iedere maand een deel zou aflossen. We zijn nu twee jaar verder en ik heb nog geen cent gezien. Wat doe ik?

Om te weten wat u moet doen is van belang wat u heeft afgesproken met uw neef. U geeft aan dat u een schriftelijke overeenkomst van schuldigerkenning heeft. Daarin moet als het goed is, staan wie van wie welk bedrag heeft geleend, wanneer er afgelost wordt en welke rente vergoed wordt over het geleende bedrag en tenslotte wat te doen als de schuldenaar de overeenkomst niet nakomt. Zorg  - voordat u met maatregelen begint - dat in ieder geval uw bewijslast in orde is. Dus zorg voor de officiële ondertekende overeenkomst en het bewijs dat het geld daadwerkelijk is overgemaakt of overhandigd.

Omdat uw neef na een jaar niet is gaan aflossen, is hij nalatig en is er sprake van een wanprestatie. Een goede eerste stap om het probleem op te lossen, lijkt een gesprek over de oorzaak van het niet terugbetalen. In dit gesprek kunt u nakoming of ontbinding van de geldlening aan de orde stellen en zonodig een schadevergoeding. Afhankelijk van het resultaat kunt u dan de aflossingen en rente aanpassen of hem officieel in gebreke stellen, zodat u - als het nodig is- naar de rechter kunt stappen. Leg afspraken of verzuim steeds vast en informeer de schuldenaar per aangetekende post over de nieuwe afspraken of vervolghandelingen.

Komt u met gesprekken niet verder of worden toezeggingen gedaan, maar gebeurt er feitelijk niets, dan is het tijd voor de volgende stap. U komt dan in het juridisch circuit terecht. Een advocaat of jurist kan uw neef tot de orde roepen en vervolgens kan de rechter, als tot de orde roepen niet helpt, recht spreken. Legt de schuldenaar ook het vonnis van de rechter naast zich neer, dan is beslaglegging mogelijk. Laten we hopen dat het zover niet hoef te komen.

Geld lenen aan een kind, familielid of vriend is vaak goed bedoeld, maar als terugbetaling stokt, is terugeisen van het uitgeleende geld niet altijd gemakkelijk. Het zet de familieverhoudingen op scherp en vriendschappen onder druk. Weet dus goed wat u doet als u in eigen kring leningen verstrekt. Is een kind of toekomstige erfgenaam de schuldenaar, overweeg dan de terugbetalingen te stoppen en neem in uw testament op dat deze openstaande of kwijtgescholden lening deel uitmaakt van zijn/haar erfenis.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.