Schuldenvrije toekomst steeds moeilijker

De Nationale Ombudsman maakt zich zorgen dat steeds minder Nederlanders in aanmerking komen voor een schuldenvrije toekomst. Nederlanders die in de schuldsanering willen, komen in de praktijk knelpunten en belemmeringen tegen.

Dat meldt de Nationale Ombudsman na een onderzoek naar de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). De gemeentelijke schuldhulpverlening licht burgers niet altijd voor over de mogelijkheden van de Wsnp. Soms wordt het voorgesteld als een kansloze optie of is er onvoldoende ondersteuning bij het indienen van den Wsnp-verzoek.

Fraude

Mensen met een zogeheten 'fraudeschuld' bij Uwv, Svb of gemeenten komen tien jaar niet in aanmerking voor minnelijk schuldsanering, dat is de vrijwillige schuldsanering. Dat wil zeggen dat Uwv, Svb of gemeente tien jaar lang niets van de schulden mogen kwijtschelden. Dit geldt niet alleen voor echte fradeurs, maar ook voor mensen die te goeder trouw een vergissing hebben gemaakt. De ombudsman wil dat die termijn voortaan niet meer geldt voor die laatste groep, maar alleen voor fraudeurs die een boete van 75 procent of hoger hebben gekregen. Daarnaast pleit de Ombudsman voor een termijn van vijf jaar in plaats van tien jaar.

Wettelijke schuldsanering

Een schuldenaar die het wettelijk traject tussentijds beëindigt, moet nu tien jaar wachten om opnieuw een verzoek in te dienen. De Ombudsman vindt dat mensen daardoor onmenselijk lang in de 'wachtkamer' zitten. Die tienjaarstermijn moet worden bekort, adviseert de Ombudsman. Ook moet de rechter de mogelijkheid krijgen om maatwerk te leveren.

Bron: Nationale Ombudsman