Uw huis of hypotheek inzetten voor uw pensioen

Het nieuwe pensioenakkoord vraagt om meer eigen initiatief voor een goed pensioen. Zo kunt u uw huis of hypotheek inzetten voor uw pensioen.

Meer eigen initiatief nodig voor een goed pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: de AOW voor iedereen die woont of werkt in Nederland (pijler 1), pensioenopbouw via de werkgever (pijler 2) en opgebouwd eigen vermogen (pijler 3).

De derde pijler gaat steeds belangrijker worden omdat het gegarandeerde pensioenbedrag steeds lastiger kan worden waargemaakt, vooral door de lage rente. Dit heeft al tot enkele kortingen geleid. Ook neemt het aantal ZZP-ers toe.

Met het pensioenakkoord wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen. In het nieuwe pensioenstelsel wordt de opbouw via de werkgever individueler. Dit in plaats van een vaste aanspraak op basis van het inkomen.

Zo kunt u uw huis of hypotheek inzetten voor uw pensioen

Een persoonlijker pensioenstelsel vraagt om meer eigen initiatief om te zorgen voor een goed pensioen. Uw huis of hypotheek biedt hier verschillende mogelijkheden toe.

Sparen voor uw pensioen

Uw hypotheek aflossen met spaargeld zorgt direct voor een besparing. Niet alleen betaalt u rente over een kleinere hypotheeksom. U komt mogelijk ook in aanmerking voor rentekorting als u in een lagere risicoklasse komt.

Let op: een kleine of geen hypotheek wordt de komende jaren minder voordelig door de afschaffing van de ‘wet hillen’. 

Wie liever spaart dan aflost kan kiezen voor pensioensparen. U bouwt fiscaal vriendelijk vermogen op door uw inleg (eenmalig of maandelijks) te beleggen in een fonds. 

Bekijk hier het actuele aanbod voor pensioensparen.

Overwaarde opnemen

Door de huizenprijsstijging en/of aflossen hebben veel huizenbezitters overwaarde opgebouwd. Dit geld kan worden vrijgemaakt, bijvoorbeeld voor een aanvulling op het pensioen of om uw kinderen te helpen met de hypotheek. 

Banken hebben verschillende financiële producten geïntroduceerd speciaal voor 'overwaarde'. U kunt daar nu slim gebruik van maken. 

Ontdek uw mogelijkheden om overwaarde op te nemen.

Maandlasten verlagen

U kunt er ook voor kiezen om uw maandlasten te verlagen. Veel huizenbezitters rond de pensioenleeftijd kiezen ervoor om hun hypotheek (deels) aflossingsvrij te maken. Tip: overweeg om dit 10 jaar voor uw AOW leeftijd al te doen. Banken houden daarna namelijk rekening met uw (lagere) pensioeninkomen.

Niet of beperkt aflossen kan risico’s met zich meebrengen aan het einde van de looptijd. Ook kan het gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. 

Bereken over aflossingsvrij oversluiten voordelig én veilig is.

Door kleiner en/of goedkoper te gaan wonen, combineert u lagere maandlasten met overwaarde dat direct vrijkomt. Huizenbezitters hebben momenteel een mooie positie op de huizenmarkt. U verkoopt op een piek van de markt en door overwaarde heeft u de nodige financiële armslag om een nieuw huis te kopen. Daarbij heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een toekomstbestendige woning.

Investeer in uw huis

Een investering in uw huis is waardevast, maar loopt ook vaak in de papieren. Door uw hypotheek te verhogen kunt u een verbouwing voordelig financieren. Kiest u voor energiebesparende maatregelen, dan verlaagt u tevens uw energierekening. Bij een aantal banken komt u in aanmerking voor rentekorting bij een groene investering.

Extra hypotheek nodig? Bereken uw mogelijkheden.

Bij een verbouwing tot € 25.000 is een consumptieve financiering mogelijk interessant. U betaalt dan geen afsluitkosten. De maandlast is daarbij extra laag door de lange looptijd en mogelijke fiscale aftrek.

Bekijk het aanbod verbouwingsleningen.