Verduurzaming eigen woning vooral met spaargeld

Duurzaam huis
Getty Images

Vier op de tien huiseigenaren met een hypotheek hebben hun woning het afgelopen jaar verder verduurzaamd. De overgrote meerderheid van hen gebruikte hier spaargeld voor. Bij nieuwe hypotheken reserveren vier van de tien huiseigenaren een bedrag voor verduurzaming.

Dat blijkt uit twee onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een derde van de huiseigenaren met een hypotheek heeft verduurzaming wel overwogen, maar het uiteindelijk niet gedaan voornamelijk vanwege de kosten of een gebrek eraan.

Minder dan een derde van deze groep heeft niet overwogen het huis te verduurzamen. Bijna negentig procent van de huiseigenaren financierde de verduurzaming met spaargeld. Tien procent nam een extra hypotheek en drie procent een persoonlijke lening. Bij veertig procent van de nieuwe hypotheken wordt een bedrag voor verduurzaming gereserveerd. Verreweg de meesten mensen uit deze groep kiest voor verduurzaming om de energierekening te verlagen (83 procent), omdat het beter voor het milieu is (52 procent) of omdat het bijdraagt aan de waardestijging van de woning (49 procent).

Bron: AFM

Auteur