Vraag van de week: lening aflossen  

Getty Images

Toen ik mijn bedrijf begon 4,5 jaar geleden, heb ik mijn ouders om financiële hulp gevraagd. Zij hebben mij toen €50.000 startkapitaal geleend. Ik moest aflossen en ook rente betalen, maar dat is er bij ingeschoten. Welke rol speelt de lening en de rente bij de nalatenschap van mijn ouders?

Wanneer u geld leent, is het over het algemeen de bedoeling dat u dit geleende geld op een zeker moment terugbetaalt. In de overeenkomst met uw ouders
kunt u nalezen hoe dat moet. Was er geen overeenkomst (wat tussen ouders en kinderen vaak het geval is) dan ligt het aan de informele afspraken c.q. verwachtingen hoe de aflossingen en rente betaald worden. In ieder geval maakt de lening (vordering op u) - zolang deze niet is afgelost of kwijtgescholden - deel uit van het vermogen van uw ouders en dus ook van hun nalatenschap. De lening telt dus op bij de andere bezittingen in de erfenis en wordt ook verdeeld onder de erfgenamen. In de praktijk betekent dat dat u onder andere of hoofdzakelijk het aan u geleende geld als erfenis zult ontvangen. Of in het ergste geval de andere erfgenamen iets schuldig bent als het vermogen van uw ouders volledig of grotendeels uit de lening bestaat.

Schelden uw ouders u de lening kwijt, dan is het bedrag dat hier tegenover staat door hen aan u geschonken. U bent hierover vervolgens schenkbelasting verschuldigd. Inn het nieuwe erfrecht van 2003 hoeven schenkingen niet meer te worden ingebracht bij de nalatenschap van de schenker tenzij uw ouders de kwijtschelding met inbreng hebben gedaan. 

Wat de rente betreft: deze bent u achterstallig. U moet ook hierover met uw ouders afspraken maken. Omdat het een beperkte periode betreft, kunt u het beste de nog verschuldigde rente berekenen en met uw ouders een nieuwe overeenkomst opstellen waarin u afspreekt hoe en wanneer er afgelost moet worden.
 

Auteur 
  • Nico van Scheijndel