Welke peildatum WOZ-waarde hanteren voor de aangifte inkomstenbelasting?

Met mijn broer had ik een discussie over wat nu precies verstaan wordt onder de peildatum voor de WOZ-waarde. We kwamen er niet goed uit. Welke waarde moet ik nu opgeven voor de inkomstenbelasting?

 

Uw vraag en discussie met uw broer is een begrijpelijke. Er bestaat vaak verwarring hierover. Als je een WOZ-waarde opzoekt dan staan er op sommige sites (bijvoorbeeld via WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid) verschillende peildata genoemd met daarachter een jaartal en een bijbehorende waarde. Als je de regels niet precies kent, zou je zo maar kunnen denken dat bijvoorbeeld de waarde met peildatum 1-1-2020 gehanteerd moet worden voor de aangifte inkomstenbelasting 2020.

Dit is echter niet juist. Volgens de fiscale wetgeving moet u uitgaan van de beschikking van de gemeente in het betreffende jaar. De gemeente hanteert hiervoor echter een peildatum van 1 januari van het jaar vóór het jaar waarin u aangifte doet (en dus ook van vóór het jaar waarin u de WOZ-beschikking heeft ontvangen).

Gelukkig hoeft u hier sinds het gebruik van de vooraf-ingevulde aangifte normaal gesproken niet zelf over na te denken. Persoonlijk, zou ik u toch adviseren om het vooraf-ingevulde bedrag te controleren. Dit kunt u dus zowel doen aan de hand van de WOZ-beschikking van de gemeente als door de waardepeildatum van 1 januari van het jaar vóór het jaar dat u aangifte doet op te zoeken. N.B. Op de site: https://www.woz-waarde.nl/WOZ-opvragen staat het overigens duidelijk vermeld. Daar wordt gesproken over de WOZ-waarde met een peildatum van het jaar daarvoor.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.