Weinig 50-plussers sporten in een groep, maar de interesse is er wel

Slechts twee procent van de 55-plussers doet aan een sport- of beweegactiviteit in een groep. Toch zegt één op de drie wel interesse te hebben in zulke programma’s. Daarom is er meer werk nodig om 55-plussers te informeren en motiveren.

Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. De belangrijkste redenen voor interesse in groepsactiviteiten voor 50-plussers zijn het werken aan de gezondheid, de begeleiding en een goed aangepast programma voor de leeftijdsgroep. Ook het behoud van sociale contacten en de vaak lagere prijzen dan alleen sporten spelen mee. 

Het onderzoek

In het kader van het Nationaal Sportonderzoek vroegen de onderzoekers aan Nederlanders tussen 55 en 79 jaar oud wat zij vinden van gezamenlijke sport- en beweegactiviteiten voor 50-plussers. Vier procent zegt ‘zeker interesse’ te hebben en ruim 30 procent is ‘mogelijk geïnteresseerd’. Ruim de helft van de mensen zegt daarentegen geen interesse te hebben, omdat ze al voldoende sporten of dat liever alleen doen. 

Onbekendheid

De helft van de ondervraagde deelnemers blijkt onbekend te zijn met georganiseerde activiteiten gericht op 50-plussers. Dit is vooral zo bij de mensen tussen 55 en 65 jaar. De belangrijkste bronnen voor informatie over groepsprogramma’s zijn de fysiotherapeut, andere zorgverleners en vrienden. 

Volgens het onderzoek is het door de onbekendheid van sporten in groepsverband belangrijk om uit te zoeken hoe sport- en beweegactiviteiten aansprekender gemaakt kunnen worden voor mensen boven de 50 jaar. Daarom is het nodig om meer werk te steken in het informeren en motiveren van 50-plussers.

Bronnen: Nieuwsvoordietisten.nl en Mulier Instituut