Een vergeten testament

Vraag van de week

Getty Images

Bij het opruimen van de woning van mijn vader kwamen we een testament tegen uit 1981. In dit testament laat hij onze moeder, met wie hij toe verloofd was, erven en als zij er niet meer is een van zijn zussen. Het testament dateert van voordat wij - zijn kinderen - geboren waren. Erft zijn zus inderdaad alles nu mijn moeder al is overleden?

Het komt wel vaker voor dat een testament vergeten is en in het testament de situatie nog leidend is uit de tijd dat het testament gemaakt is. In uw geval is dat wel erg zuur. Gezien de datum van het testament en de leeftijd die uw vader toen had heeft hij wellicht het testament laten maken in de tijd dat uw vader als militair voor enige tijd uitgezonden werd. Voor het geval dat er iets zou gebeuren, heeft hij toen in zijn testament geregeld wie zijn bezittingen zou krijgen Dat uw vader nadien nooit meer zijn testament heeft veranderd, is nu wel erg ongemakkelijk en teleurstellend.

U bent namelijk door dit testament indirect onterfd, uw moeder is overleden (blijkbaar zonder testament) en uw tante is de erfgenaam van uw vader. Het hangt nu van uw tante af of u erfgenaam wordt of dat u een beroep moet doen op uw legitieme portie.

Verwerpt uw tante de erfenis dan komen de kinderen van vader weer in beeld als erfgenamen; u bent immers niet expliciet onterfd. Houdt uw tante vast aan haar erfenis (wat nog wel eens gebeurt als de relatie met de kinderen verstoord is) dan kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. U krijgt dan de helft van uw normale erfdeel. Normaal wil zeggen de som van wat uw vader nalaat, plus wat hij bij leven aan zijn kinderen geschonken heeft en plus wat hij de laatste vijf jaar aan derden geschonken heeft. Om de grootte van de legitieme portie vast te kunnen stellen heeft u recht op alle informatie die u denkt daarvoor nodig te hebben.

Een vergeten of verouderd testament leidt vaak tot ongemakkelijke situaties. Het is daarom verstandig om zo nu en dan een bestaand testament tegen het licht te houden. En controleer na een overlijden eerst of de overledene een testament heeft laten opstellen en welk de inhoud van het testament is. U raad ik aan om met uw tante het gesprek aan te gaan en aan te geven dat deze situatie waarschijnlijk niet de wens van haar broer, uw vader, zou zijn geweest.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.