Erfenis en ‘koude kant’

Ik heb een vraag over het opnemen van een uitsluitingsclausule in ons testament. Mijn zoon ligt in een echtscheiding. Als een van ons komt te overlijden voordat ze gescheiden zijn, deelt de ex dan mee. En hoe zit het als ze al wel gescheiden zijn?

Is een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen gesloten (voor 1 januari 2018 standaard) dan is de helft van de erfenis die een kind van zijn ouders erft van de andere echtgenoot. Dit is zo, tenzij de erfenis met een zogenoemde uitsluiting- of privéclausule uit het testament van de overledene is verkregen. Gaat het eigen kind scheiden en was er geen testament of niet zo’n clausule dan deelt de aanstaande ex-echtgenoot/ote voor de helft mee in de erfenis van de schoonouder(s). Dat is zuur, vooral als de ouders van de aanstaande ex-echtgenoot/ote wél een uitsluitingsclausule hadden opgenomen in hun testament. Gaat het kind (uw zoon) scheiden vóórdat een van u beiden is komen te overlijden, dan hoeft er later niet gedeeld te worden.

Voor een uitsluitingsclausule heeft u wel altijd een testament nodig.

Sinds 2018 trouwen a.s. echtgenoten in beperkte gemeenschap van goederen en blijven erfenissen privé. Ook met het nieuwe huwelijksgoederen regime van na 2018 kan het echter zinvol zijn om een dergelijke clausule op te nemen, omdat de (schoon)kinderen nog altijd voor een huwelijk in gemeenschap van goederen kunnen kiezen.

N.B. Wilt u overigens helemaal zeker weten dat bijvoorbeeld ook na overlijden van een van uw kinderen niets bij de ‘koude kant’ terecht komt, kunt u overwegen om een tweetrap in uw testament op te nemen. U kunt dan uw kinderen als eerste (bezwaarde) laten erven en een andere partij (zoals uw andere kinderen of aanstaande kleinkinderen) als tweede (verwachter). Laat u hierover goed informeren want voor degene die in eerste instantie erft, brengt dit nogal wat verplichtingen met zich mee. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.