Ex nummer 1 erft alles (vervolg) en de wettelijke rechten van de weduwe

Getty Images

Onlangs heeft u een artikel in Plusonline geschreven over de ex nummer 1 die alles zou erven. Ik vroeg mij af of de echtgenote van haar overleden echtgenoot dan echt helemaal nergens recht op heeft? Ik meen me te herinneren dat daar iets over in de wet geregeld is. 

Lees hier het vorige artikel >>

U heeft helemaal gelijk. Het vorige artikel ging echter alleen over wie wat erft en het strekte te ver om daar verder op in te gaan. Waar u het vermoedelijk over heeft, zijn de zogenoemde wettelijke rechten die een langstlevende echtgenoot/echtgenote na een overlijden van de ander heeft. Dit is van belang als de langlevende van de twee met naam en toenaam of indirect en/of onbedoeld (zoals in de beschreven situatie) onterfd is. In dat geval zijn er de volgende rechten waar de langstlevende echtgenoot/echtgenote zich op kan beroepen.

Om te voorkomen dat de langstlevende partner de woning direct na het overlijden zou moeten verlaten, is er allereerst het recht op het voortgezet gebruik van de woning en inboedel. Dit recht geldt voor zes maanden waarbij wel als voorwaarde geldt dat deze woning tot de nalatenschap behoort. Daarna bestaat er nog de mogelijkheid voor deze langstlevende partner om het vruchtgebruik op de woning te laten vestigen. De langstlevende partner mag dan de woning blijven gebruiken (als vruchtgebruiker; zo moet hij/zij wel bijvoorbeeld de hypotheeklasten blijven betalen). De erfgenamen van de woning moeten hier in principe aan meewerken en zij kunnen deze woning niet verkopen. De erfgenamen kunnen echter wel aan de kantonrechter vragen om het vruchtgebruik ongedaan te maken of om niet te hoeven meewerken. De kantonrechter zal dan toetsten of de weduwe/weduwnaar wel echt behoefte heeft aan dit vruchtgebruik.  

Verder bestaat er nog het recht om vruchtgebruik te vestigen op andere goederen van de nalatenschap. Dit kan alleen als de langstlevende echtgenoot/echtgenote aannemelijk kan maken dat dit nodig is voor haar/zijn verzorgingsbehoefte.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud