Familiehypotheek en de rente schenken; mag dat?

Oudere man checkt email op zijn laptop in de woonkamer met boekenkast
Getty Images

Onlangs las ik op PlusOnline een artikel van u over geld lenen aan een kind voor de aankoop van een woning. U schrijft daarin dat de rente die verschuldigd is zakelijk moet zijn. Waar moet ik dan aan denken? En kan ik mijn kind die rente ook schenken?

Het artikel waar de vraagsteller naar refereert >>

Onlangs heeft de staatssecretaris van financiën zich hierover uitgelaten. Er waren namelijk Kamervragen gesteld met als insteek: “vindt u het wenselijk dat een substantiële groep huizenbezitters gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek, terwijl zij de facto geen rente betalen omdat zij betaalde rente terug geschonken krijgen?”

Bij de beantwoording heeft de staatssecretaris ook aangegeven dat – als het rentepercentage fiscaal acceptabel is – en aan de overige voorwaarden voor de aftrek van een lening voor de eigen woning is voldaan - de door het kind betaalde rente aftrekbaar is als eigen woning rente. Ter toelichting op de rente schrijft hij dat de rente marktconform moet zijn en dat daarbij onder meer gekeken wordt welk rentepercentage financiële instellingen zouden aanbieden bij een vergelijkbare hypothecaire lening op het moment van het afsluiten van de lening. Hierover kunt u meer lezen op de site van de Belastingdienst.

Voor wat betreft de renteaftrek in combinatie met een schenking het volgende. 
In het geval dat u als de verstrekker van de lening de rente kwijtscheldt, is de rente niet aftrekbaar. De rente moet namelijk wel op de belastingplichtige ‘drukken’ om voor aftrek in aanmerking te komen. Los van het bovenstaande kan degene die geld heeft uitgeleend een schenking doen. Voor de schenkingsvrijstelling in familieverband geldt bijvoorbeeld dat ouders hun kind jaarlijks € 6.633 (bedrag 2024) belastingvrij mogen schenken. Aan deze vrijstelling zijn geen voorwaarden verbonden; oftewel, het kind mag dit bedrag vrij besteden. Rentekosten verliezen niet hun karakter als aftrekbare kosten als zij kunnen worden bestreden uit in de persoonlijke sfeer ontvangen bedragen. De staatssecretaris heeft benadrukt dat hij de mogelijkheid van renteaftrek voor de financiering van de eigen woning en het benutten van de schenkingsvrijstelling daarom niet onwenselijk vindt. Anders gezegd: er is hier geen sprake van een "onwenselijke fiscale constructie". U kunt het bedrag van de verschuldigde rente dus gewoon aan uw kind schenken. Als dit bedrag hoger is dan de vrijstelling, is er uiteraard wel schenkbelasting verschuldigd door uw kind. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur