Hoe snel crematie na euthanasie?

Vraag en antwoord

Onze moeder heeft vorige week toestemming voor euthanasie gekregen. Deze week zal de datum worden vastgesteld. Om verschillende redenen willen we de crematie zo snel mogelijk na haar overlijden plaats laten vinden; bij voorkeur de volgende dag, want dan is iedereen nog in de buurt. Kunnen wij nu al contact opnemen met de uitvaartondernemer en is dit op zo korte termijn überhaupt mogelijk?

Eerst ga ik in op de crematieplechtigheid. Antwoorden op dergelijke vragen vinden we in Nederland terug in de Wet op de lijkbezorging. In deze wet en in de daaraan gekoppelde nadere ministeriele besluiten staat wat er moet gebeuren nadat iemand overleden is.

Met betrekking tot de tijd tussen overlijden en de crematie (of de begrafenis) is bepaald dat dit niet eerder dan 36 uur na overlijden mag (en uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet) plaatsvinden. Daarbij worden de dag van overlijden en dagen in het weekend én feestdagen niet meegerekend. Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor afgeweken moet worden van de in deze wet gestelde termijnen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waarin de overledene zich bevindt. Als de uitvaart daadwerkelijk eerder dan de gestelde 36 uur moet plaatsvinden, is er bovendien toestemming nodig van de officier van justitie. Deze termijn is onder andere zo vastgesteld omdat de mogelijkheid tot strafrechtelijk onderzoek voor de politie open moet blijven.

Als het niet echt noodzakelijk is, zou ik u – om het niet ingewikkelder te maken dan nodig - adviseren om de crematie na deze 36 uren te plannen. Los van de crematie kunt u wel al met de uitvaartondernemer afspraken maken. Dit kan voor wat betreft de crematie dus pas na 36 uur, maar alle andere zaken kunt u natuurlijk wel alvast regelen. Denk daarbij aan de (de tekst van de) kaart, al dan niet digitaal, muziek, keuze van de kist en dat soort zaken. In elk geval moet u direct na het overlijden de uitvaartondernemer bellen en een afspraak in het crematorium maken of een afspraak bij een uitvaartcentrum.

N.B. U zou nog kunnen overwegen om wél de dag na het overlijden de afscheidsplechtigheid, maar later de crematie plaats te laten vinden.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.