Is uitsluiten ‘koude kant’ nog steeds nodig?

Testament opstellen
Getty Images

In mijn testament staat een uitsluitingsclausule waarmee alles wat mijn kinderen erven van hen privé blijft. Ik heb begrepen dat dit eigenlijk niet meer nodig is omdat dit vanaf 2018 al bij wet geregeld is; klopt dat?

Nee, dat klopt niet of is in elk geval te kort door de bocht. Wat vanaf 1 januari 2018 met een belangrijke wetswijziging in het huwelijksvermogensrecht is geregeld, is dat iedereen die sinds die datum volgens de wet trouwt, de - op moment van trouwen – eigen/privé bezittingen en schulden behoudt en dat ook ontvangen erfenissen en schenkingen privébezit blijven. Alleen wat tijdens het huwelijk samen opgebouwd (inkomen, verkregen bezittingen en schulden) wordt, wordt gezamenlijk bezit. Hoe vreemd het ook klinkt, dit heeft tot gevolg dat aanstaande echtgenoten (geregistreerd partner) die toch in gemeenschap van goederen willen trouwen, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moeten laten opstellen door de notaris.

Voor iedereen met erfgenamen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, óf die huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt met een finaal verrekenbeding (waardoor er bij het einde van het huwelijk toch verrekend moet worden alsof de partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd) kan het nog steeds zinvol zijn om een uitsluitingsclausule op te nemen in zijn/haar testament. Op die manier weet u zeker dat wat geërfd wordt steeds privébezit blijft en niet gedeeld hoeft te worden met de (aanstaande ex-) echtgenoot of -partner van de erfgenaam.

N.B. Als u kiest voor een uitsluitings- of privéclausule in uw testament, neem dan bij voorkeur ook het advies op om, dat wat met uitsluiting geërfd is, ook apart te administreren zodat ook na veel jaren duidelijk is wat van wie is. Overigens geldt dit advies sowieso voor iedereen die na 1 januari 2018 volgens de wet is getrouwd. In die gevallen blijven immers alle erfenissen en schenkingen privé (dus ongeacht uitsluitingsclausule).

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur