Moeten we nog huwelijkse voorwaarden opstellen?

Vraag van de week

Ouderen koppel bij een bbq
Getty Images

Mijn partner en ik hebben allebei bezittingen, maar zij heeft aanzienlijk meer dan ik. Vanwege onze respectievelijke kinderen overwegen we om huwelijkse voorwaarden op te stellen voordat we trouwen. Is dit nog steeds nodig?

Tot 2018 werden huwelijkse voorwaarden opgesteld om duidelijkheid te scheppen over welk vermogen aan wie toebehoort. Dit was vooral belangrijk bij het verdelen van bezittingen en schulden bij een echtscheiding, het faillissement van een van de echtgenoten, of bij overlijden. Sinds 1 januari 2018 is deze verdeling wettelijk geregeld, maar met enkele verschillen. Sinds die datum trouwen stellen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die de echtgenoten vóór het huwelijk hadden, blijven privé, evenals schenkingen en erfenissen ontvangen tijdens het huwelijk. Alleen wat tijdens het huwelijk gezamenlijk wordt opgebouwd, wordt gemeenschappelijk eigendom. Dus, je kunt gewoon volgens de wet trouwen en je vermogens gescheiden houden.

Echter, wat er gebeurt met erven is een ander verhaal. Zonder testament erven de echtgenoot en de kinderen elk een deel van de nalatenschap, waardoor vermogen van de ene familie naar de andere kan vloeien. Dit kan worden voorkomen door in een testament voorzieningen te treffen. Dus, hoewel huwelijkse voorwaarden misschien niet nodig zijn, is een testament wel vereist om het vermogen bij de eigen kinderen te houden.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

 

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.