Verzekerd tegen overstromingen

man in overstroomd huis
Getty Images

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier buiten de dijken treedt of als een zeewering het begeeft. Gedacht wordt een een publiek-private internationale herverzekeringspool. Het Verbond van Verzekeraars gaat deze constructie met de branche komend jaar uitwerken. De constructie is in eerste instantie bedoeld voor particulieren.

Op dit moment kunnen particulieren zich via de opstal- en inboedelverzekering verzekeren tegen schade door overstroming van kleinere rivieren en beken. Voor een overstroming van de Maas, IJssel, Rijn of de zee is geen verzekering mogelijk. Het idee is nu dat een aantal verzekeraars het overstromingsrisico samen delen.
Voor een aanvullende verzekering waar alle Nederlanders aan bijdragen, is breed draagvlak nodig. Om dat draagvlak te vergroten kijkt het Verbond of de hoogte van de premie-opslag afhankelijk te maken is van het risico op overstroming. Ook is hulp van de overheid nodig, niet alleen zodat verzekeraars mogen samen werken, maar ook om bewustwording en preventie onder burgers te vergroten.

Auteur 
Bron 
  • Verzekeraars.nl