Vraag van de week: De woning en de eigen bijdrage zorg

Getty Images

Wij wonen gelukkig nog samen, maar vanwege de voortschrijdende dementie van mijn vrouw vrees ik dat we dat niet tot het eind vol kunnen houden. Mocht mijn vrouw worden opgenomen in een zorginstelling, wordt de eigen bijdrage dan ook berekend over de waarde van ons huis?

Nee, de eigen bijdrage zorg (Wet langdurige zorg, Wlz) wordt berekend aan de hand van het inkomen en maximaal 4%  uit het vermogen boven de vrijstelling (€30.846 per persoon in 2022). Zolang u kiest voor een gehuwden-AOW bedraagt de eigen bijdrage 10% van het bruto inkomen van u en uw vrouw samen. Is dit minder dan de maximale lage eigen bijdrage, dan neemt het CAK - die de eigen bijdrage berekent -  maximaal 4% van het vermogen boven de vrijstelling om tot de maximale eigen bijdrage te komen. De maximale lage eigen bijdrage bedraagt in 2022 €913,20.
De woning waarin u blijft wonen wanneer uw vrouw zou zijn opgenomen is nu een box 1 woning en blijft dat ook na opname van uw vrouw. De eigen woning (en de overwaarde in de eigen woning) telt dus niet mee bij de berekening van de eigen bijdrage.
Mochten u en uw vrouw er voor kiezen om een alleenstaanden-AOW te ontvangen, nadat uw vrouw enige maanden is opgenomen, dan gaat uw vrouw de hoge eigen bijdrage betalen. De hoge eigen bijdrage is gebaseerd op haar inkomen en een deel van het vermogen boven de vrijstelling. Deze berekening is gecompliceerder, (op de site van het CAK, hetcak.nl, kunt u een proefberekening maken), maar ook nu blijft de eigen woning buiten schot.

 Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.