Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

WOZ-waarde
Getty Images

Wie wil protesteren tegen de WOZ-beschikking, kan gebruikmaken van deze gratis voorbeeldbrief.

Vanaf 1 januari krijgt bijna iedereen weer een brief waarin staat wat volgens de overheid de waarde van het huis is: de beschikking voor de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dat is geen apart schrijven, want het staat op de aanslag onroerendezaakbelasting.

Het is een belangrijk document, omdat de hoogte van de WOZ-waarde ook de hoogte van de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), de huur en de aanslag van het waterschap kan bepalen.

Over het algemeen geldt: hoe hoger de waarde, des te meer u betaalt. Daarom zorgen deze beschikkingen steevast voor een stroom van bezwaarschriften. In één jaar maakte alleen al in Amsterdam één op de tien bewoners bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Hiervan werd volgens de Vereniging Eigen Huis 40 procent gegrond verklaard. Een goed bezwaarschrift kan u honderden euro’s voordeel opleveren. U moet uw bezwaren binnen zes weken na het ontvangen van de beschikking schriftelijk bekend maken.

Hoe lagere WOZ, hoe beter

Zorg ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt. Zo bepaalt de gemeente de WOZ-waarde aan de hand van de prijs die de eigenaar zou krijgen bij verkoop op de peildatum 1 januari. Voor deze berekening maakt de gemeente een taxatierapport dat u kunt opvragen. Zo weet u precies waartegen u eventueel bezwaar aantekent. Denk bijvoorbeeld aan zaken die de waarde van uw woning verminderen en waarmee de gemeente wellicht onvoldoende rekening heeft gehouden zoals erfpacht, een recht van opstal of verhuur. Want hoe tegenstrijdig het ook klinkt: u wordt rijker wanneer uw huis (op papier) minder waard is.

Meer informatie is onder meer te vinden op www.eigenhuis.nl/woz.

 

Auteur 
  • Erik Bogaards