Bezwaar maken tegen een belastingaanslag doet u zo

Een veel te hoge aanslag van de Belastingdienst? Maak bezwaar! IJzersterke argumenten en bewijzen willen de inspecteur nog wel eens op de knieën dwingen.

Een voorbeeld van een goed bezwaarschrift is bijvoorbeeld dit:

Aan: Belastingdienst/kantoor [PLAATSNAAM]
[POSTADRES]

1 april 2008

Betreft: bezwaar tegen aanslag

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen 2006, aanslagnummer 54321, ten name van F. Ribbens,
Kanaalweg 65, 4321 XX Wereldstad. Een kopie van deze aanslag is
bijgesloten.

U bent voor de aanslag uitgegaan van een belastbaar inkomen uit werk en woning van € xx.xxx. Maar volgens mijn berekeningen moet dit € xx.xxx zijn.

U heeft naar mijn mening ten onrechte de kosten die ik in 2006 heb gemaakt voor het betegelen van mijn tuinpad niet meegerekend als aftrekbare kosten in verband met invaliditeit. Omdat ik afhankelijk ben van een rolstoel, is de betegeling van het tuinpad een noodzakelijke voorziening om mijn voordeur te kunnen bereiken. De kosten voor het betegelen van het tuinpad bedroegen €2000. De factuur van het hoveniersbedrijf stuur ik u hierbij toe. Tevens stuur ik u foto’s van de situatie vóór de betegeling en erna. Zoals u kunt zien is het oude pad niet rolstoeltoegankelijk.

De aftrek van buitengewone uitgaven moet worden verhoogd met €2000. Als gevolg daarvan moet mijn belastbaar inkomen uit werk en woning worden verminderd met € xx.xxx.

Daarmee komt mijn belastbaar inkomen uit op € xx.xxx. Het bedrag waarvoor ik uitstel van betaling vraag, is € xx.xxx. De rest van de aanslag zal ik voor de uiterste betaaldatum voldoen.

Hoogachtend,
F. Ribbens,
Kanaalweg 56
4321 XX Voorbeeldstad
Tel: 098 7654321

Bijlagen:
Kopie aangifte
Factuur hoveniersbedrijf
Foto oude situatie tuinpad
Foto nieuwe situatie tuinpad

Waarom is dit een goed bezwaarschrift?

  1. Meteen in de eerste zin is duidelijk wat het doel van het schrijven is.
  2. De beslissing waartegen het bezwaar zich richt, is duidelijk omschreven en het document waarin de beslissing is meegedeeld is met name genoemd.
  3. Het soort belasting is genoemd.
  4. Het bezwaar is gemotiveerd. Dit is een belangrijk onderdeel, maar de motivering hoeft niet uitputtend te zijn. Mochten u in een later stadium nieuwe argumenten te binnen schieten, dan kunt u die in een aanvullende brief onder de aandacht van de Belastingdienst brengen.
  5. Het betwiste bedrag is genoemd. Als u dit doet in een bezwaarschrift, verleent de Belastingdienst altijd uitstel van betaling voor dit deel van de aanslag.

Als u uw bezwaarschrift mondeling wilt toelichten, kunt u daar in het bezwaarschrift om vragen.

Als u kosten hebt gemaakt, bijvoorbeeld voor een belastingadviseur, kunt u vragen om een tegemoetkoming. Wanneer blijkt dat de Belastingdienst inderdaad een fout heeft gemaakt, dan krijgt u een vaste vergoeding van de gemaakte kosten toegekend. Die zal meestal de kosten niet dekken.

Dit mag in een bezwaarschrift niet ontbreken
1 Datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
2 Vermelding van soort document, soort belasting, aanslagnummer en belastingjaar
3 Kopie van de aanslag
4 Motivering van uw bezwaar
5 Relevante bewijsstuk(ken)
6 Berekening
7 Uw handtekening
8 Uw naam, (Nederlandse) adres en telefoonnummer

Een ander machtigen
Als u uw belastingzaken overlaat aan iemand anders, kunt u die machtigen om namens u een bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u als volgt. U schrijft een brief waarin u de bewuste persoon met naam en woonplaats aanwijst als gemachtigde om namens u een bezwaarschrift in te dienen. Voeg eventueel toe welke vrijheden u de gemachtigde toestaat: mag hij iedere beslissing in de zaak zelf nemen of wilt u tussentijds op de hoogte worden gehouden? U ondertekent de brief en geeft die aan de gemachtigde. Deze moet op verzoek van de Belastingdienst de machtiging kunnen laten zien.

3 Comments

Door Simone H (niet gecontroleerd) op vr, 13-7-2018 - 18:24

Als je zo'n fraaie voorbeeldbrief schrijft, moet je wel de zorgvuldigheid nemen om te zorgen dat het adres bovenaan in de brief overeenkomt met het adres verderop bij de ondertekening. Het huisnummer is 65 of 56, en de plaats is Wereldstad of Voorbeeldstad. Verder ziet het er goed uit. Bedankt!

Door harry van dort (niet gecontroleerd) op vr, 9-2-2018 - 09:54

Ik heb een aanslag gehad van u maar ik woon al twee2 jaar in thailand en ik was uitgeschreven in nederland dus hoe kan het dat ik moet betalen en ik heb al loonbeslag dus ik heb geen geld ik heb geen600 euro per maand en ik zou graag willen weten wie mij heeft ingeschreven dan mag diegene betalen

Door H HEUVING (niet gecontroleerd) op zo, 25-5-2014 - 12:57

KWIJTSCELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN