Voorbeeldbrief: bezwaar onterechte BKR registratie

Getty Images

Fout geregistreerd bij het BKR. En nu? Het Bureau Krediet Registratie, ofwel het BKR, registreert welke lening(en) of kredieten u heeft. Daar horen ook kredieten bij een creditcardmaatschappij of thuiswinkelorganisatie bij. Wij hebben voor u een voorbeeldbrief, om uw beklag te doen bij uw kredietverstrekker.

Geregistreerd worden kredieten of leningen tussen de 500 en 125.000 euro met een looptijd langer dan drie maanden. Ook mobiele telefoonabonnementen en betalingsachterstanden van huur- en energierekeningen worden bij BKR gemeld en geregistreerd. Naast de registratie wordt ook het verloop van de betaling geregistreerd.

Betaalt u niet, of te laat, dan kan de geldverstrekker dit bij het BKR melden. Het gevolg is een negatieve BKR-code achter uw naam. In sommige gevallen kan zo’n vermelding leiden tot weigering van een nieuwe lening, telefoonabonnement of krediet. Na afloop of afbetaling van de kredieten en geldleningen blijven de gegevens over het verloop van de betalingen nog vijf jaar bij het BKR bewaard.

Informatie opvragen

Alleen via een bank of persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen in de informatie die het BKR over u heeft. Bij elke bank ligt de brochure 'Wat doet BKR voor mij?' U moet het aan deze brochure gehechte aanvraagformulier invullen en bij de bankmedewerker inleveren. Vergeet uw legitimatie niet! De bank stuurt het aanvraagformulier naar het BKR. Binnen zeven werkdagen ontvangt u dan de informatie op uw huisadres. De kosten voor het opvragen van de gegevens zijn rond de € 5,-.

Informatie onjuist

Bent u het niet eens met de manier waarop u bij BKR geregistreerd bent? Stuur dan een brief naar de betreffende instelling of kredietverstrekker, dus niet naar het BKR, met een verzoek tot correctie. Is uw bezwaar terecht, dan worden de gegevens gewijzigd. Krijgt u gelijk dan geeft de kredietverlener opdracht aan het BKR om uw gegevens aan te passen. Is de kredietverlener het met u oneens dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie van het BKR. De kosten van de behandeling zijn € 22,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk gesteld wordt. De uitspraak van deze commissie is bindend.

Tips:

  • Verstuur de brief aangetekend en t.a.v. uw contactpersoon of de afdeling Bijzonder Kredietbeheer’.
  • Stuur een kopie mee van alle documenten die betrekking hebben op de overeenkomst die volgens u fout geregistreerd staat. Denk aan contracten, correspondentie en betaalbewijzen.
  • Stuur ook een kopie van het BKR-gegevensoverzicht mee.

Meer informatie over de registratiecodes en het indienen van het bezwaar op www.bkr.nl. Hier kunt u ook de folder ‘'Oneens met uw registratie bij BKR’ bestellen.
 

Brief downloaden

Auteur 
  • Madeleine van de Wouw