Boeterente lager door nieuwe Europese hypotheekregels

Met de introductie van nieuwe hypotheekregels is de berekening van de boeterente gereguleerd. De boete voor vervroegd aflossen kan hierdoor lager uitvallen.

De boeterente is veel huizenbezitters een doorn in het oog. Wie de hypotheek vervroegd aflost, bijvoorbeeld bij oversluiten of rentemiddeling, betaalt een boete voor het openbreken van het hypotheekcontract. Met de boeterente wordt de bank gecompenseerd voor de gemiste inkomsten.

De boeterente is de grootste kostenpost bij oversluiten en rentemiddeling en daarmee bepalend of het interessant is om de hypotheekrente te verlagen. Daarnaast betalen huizenbezitters kosten voor de nieuwe hypotheek. Oversluiten en rentemiddeling zijn interessant als door het renteverschil deze kosten worden terugverdiend.

Vorige week is een nieuwe Europese hypothekenrichtlijn geïntroduceerd, de Mortgage Credit Directive (MCD). De richtlijn moet consumenten beter beschermen en het Europees vergelijken van hypotheken mogelijk maken. In de richtlijn is onder andere de berekening van de boeterente gereguleerd:

De richtlijn bepaalt dat de vergoeding bij vervroegd aflossen (boeterente), niet hoger mag zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel van de geldverstrekker.

Dit betekent dat de boeterente voortaan moet worden berekend middels de netto contante waarde methode. Dit is grofweg het renteverlies van de bank (uw rente - uw actuele marktrente) maal de looptijd. Daar wordt het percentage dat u boetevrij mag aflossen van afgetrokken.

Een aantal geldverstrekkers heeft hierop de methode waarop de boeterente wordt berekend aan moeten passen. Zij berekende bijvoorbeeld de boeterente met een standaard percentage over de hypotheeksom. Zo rekende Delta Lloyd standaard 3% boeterente over de hypotheeksom, ongeacht het werkelijke renteverlies.

Slechts voor een kleine groep huizenbezitters valt hierdoor de boeterente lager uit. De meeste geldverstrekkers berekende de boeterente al op de juiste manier. Bij de geldverstrekkers die hun boete-beleid hebben aangepast gaat het vaak om de budget-variant met minder ruime voorwaarden.

Het kan dus interessant zijn om uw boeterente opnieuw op te vragen bij uw bank. Benieuwd of oversluiten voor u interessant is? Vraag een telefonisch oriëntatiegesprek oversluiten aan.