Commerciële huren meer omhoog

De huren in de commerciële sector zijn in de afgelopen periode harder gestegen dan de huren in de corporatiesector. Gemiddeld genomen stegen de huren op 1 juli met 1,1 procent. Dat is 0,8 procent meer dan de inflatie over 2016.

Woningcorporaties verhoogden de huren met gemiddeld 0,6 procent. Vorig jaar was dat 1,0 procent. Huurders in commerciële sector gingen gemiddeld 2,4 procent meer huur betalen, dat is 0,4 procent meer dan in 2016. Ongeveer een kwart van de huurwoningen valt in de commerciële sector.
De cijfers komen uit de Monitoring huurbeleid 2017, opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK.

Gluurverhoging
Huurders met een laag inkomen in de corporatiesector zagen hun huur gemiddeld 0,5 procent stijgen. Huurders met een hoog inkomen zagen hun huren met gemiddeld 2,0 procent stijgen. In de commerciële sector was het verschil aanzienlijk kleiner: 2,3 procent huurverhoging voor huurders met een laag inkomen en 2,7 procent voor huurders met een hoog inkomen. Gemiddeld lag de feitelijke huur op 72 procent van de maximaal toegestane huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. Bij corporatiewoningen is dat gemiddeld 71 procent, bij commerciële verhuurders 85 procent.

 

Bron(nen):