De boedelbeschrijving

We hebben contact met de notaris die het testament van mijn onlangs overleden moeder heeft opgesteld. Bij zijn uitleg over wat we als erfgenamen nu allemaal moeten doen, sprak hij over het belang van de boedelbeschrijving. Houdt dit in dat we alles uit de woning van onze moeder moeten op gaan schrijven?

Nee, de boedelbeschrijving bevat niet alle theelepeltjes, koektrommels, stoelen en tafels. Wel bevat de boedelbeschrijving alle verschillende vermogensbestanddelen uit de nalatenschap. Denk daarbij dus aan (de waarde van) de woning, de inboedel, de auto, verzamelingen, sieraden, banksaldi, de waarde van beleggingen en bijvoorbeeld vorderingen die de overledene op personen of bedrijven had. Schulden horen eveneens bij de boedelbeschrijving, zoals de hypotheek, kredieten bij postorders, een schuld aan een particulier of bedrijf. Ook legaten zijn schulden in de nalatenschap. Denk bovendien niet in de laatste plaats aan de niet-opeisbare vorderingen van de erfgenamen van de eerder overleden partner (in uw geval uw vader). Deze worden maar al te vaak vergeten; dat is zonde want deze kunnen zorgen voor een besparing van erfbelasting. 

Vaak zal niet bekend zijn wat een bepaald kunstvoorwerp, antiek meubelstuk of sieraad waard is. Om problemen te voorkomen, kunt u deze dan het beste laten taxeren. Dat kost misschien wel iets, maar u krijgt er later geen “gezeur” over.

Een boedelbeschrijving is dus eigenlijk gewoon de balans opmaken van waaruit de nalatenschap van de overledene bestaat. Door alle bezittingen en schulden onder elkaar te zetten en vervolgens de kosten voor de afwikkeling en uitvaart in mindering te brengen op de nalatenschap is bekend wat de waarde van de nalatenschap is (en wat de erfdelen zijn). 

N.B. Bedenk wel dat er eigenlijk twee boedelbeschrijvingen moeten komen: een voor de erfbelasting en een naar de waarde economisch verkeer. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.