Geen schadevergoeding gluurverhoging?

De uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is door de Raad van State vernietigd. De bestuursrechter had geoordeeld dat de Belastingdienst onrechtmatig heeft gehandeld en dat huurders daardoor schade hebben geleden. De Belastingdienst zou dit moeten compenseren. De fiscus is tegen dit vonnis in beroep gegaan bij de Raad van State en heeft daar gelijk gekregen.

Van 2013 tot en met april 2016 mocht de Belastingdienst geen inkomensgegevens verstrekken aan verhuurders voor de inkomensafhankelijke huurverhoging omdat er geen wettelijke grondslag voor was. Dat was voor de bestuursrechter reden de Belastingdienst te veroordelen tot een schadevergoeding. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de bestuursrechter hier niet over gaat en dus niet bevoegd is een uitspraak te doen over schadevergoeding. Volgens de Raad van State is de civiele rechter de aangewezen instantie.

Collectieve claim

Bij de civiele rechter loopt al een hoger beroep van de Woonbond in een collectieve claim tegen de staat. In een eerdere uitspraak werd de Woonbond niet ontvankelijk verklaard, omdat huurders zelf bij de bestuursrechter in beroep kunnen gaan. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt nu dat dit niet klopt. Het is weldegelijk de civiele rechter die in hoger beroep een inhoudelijk oordeel moet vellen.

Bron: www.woonbond.nl