Recht op huurtoeslag?

Vraag van de week

Ik heb van vriendinnen begrepen dat ik huurtoeslag kan aanvragen, maar kom ik daar wel voor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag zijn er een aantal criteria waar u aan moet voldoen. Zo mag de huur niet te hoog zijn, maximaal € 710,68. Uw inkomen als u AOW gerechtigd bent en alleenstaand niet hoger dan € 22.100 en als u samen bent niet hoger dan € 30.050. Bovendien mag uw vermogen op 1 januari 2016 niet hoger zijn geweest dan € 24.437 per persoon.

Natuurlijk is het nimmer zo eenvoudig als het lijkt. De huur kan door de huurverhogingen nu hoger zijn dan € 710,68 per maand. Lag de huur toen u begon met huren onder de maximale grens, dan hebt u nog steeds recht op huurtoeslag, maar dan tot maximaal € 710,68 huur per maand.

Het inkomen is het inkomen van uzelf en uw (toeslag)partner. Maar hebt u een medebewoner, dan telt ook dit inkomen mee. Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden en die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij u woont. Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee. Verhuurt u een kamer, dan telt het inkomen van deze onderhuurder niet mee. Hebt u inwonende kinderen van 23 jaar of ouder, dan telt van hen het inkomen mee dat meer is dan € 4.773 per jaar. Het inkomen dat u opgeeft is het verzamelinkomen. Dat is het inkomen uit box 1 min de aftrekposten, 2 en 3 samen, kortom het inkomen waarover u belasting betaalt.

Voor de huurtoeslag 2016 is het vermogen op 1 januari 2016 van belang. Had u toen meer vermogen dan € 24.437 per persoon, dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Hebt u groen beleggingen, dan tellen die voor het bepalen van het vermogen voor de huurtoeslag mee.
Wilt u weten of u voor huurtoeslag (of andere toeslagen) in aanmerking komt, bereken dit dan hier.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.