Verkoopwinst eigen huis

Vraag van de week

Ik heb mijn huis verkocht en daar een flink bedrag aan over gehouden. Is die verkoopwinst van mijn eigen huis eigenlijk belast?

In Nederland is de winst die u maakt op de verkoop van uw woning niet belast. Wel moet u het saldo van uw rekeningen opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting in box 3. Bij de aangifte van uw bezittingen is steeds het saldo van 1 januari van het kalenderjaar waarover u aangifte doet van belang. Hierdoor speelt de overwaarde van uw eigen woning die u hebt ontvangen pas een rol op 1 januari 2019, waarover u pas begin 2020 aangifte doet.

De belasting in box 3 is per 2018 gunstiger dan voorgaande jaren. Dat komt voornamelijk omdat het spaardeel van het fictief rendement - over vooral de eerste € 75.000 - lager is dan in voorgaande jaren. Zou u in 2018 belasting over uw spaargeld moeten betalen, dan is de eerste € 30.000 per persoon vrij. Over de volgende ongeveer € 75.000 betaalt u gemiddeld 0,61 procent belasting. Over het saldo tussen de € 100.800 en € 978.000 betaalt u netto 1,3 procent belasting en boven de € 978.000 betaalt 1,61 procent aan heffing over dit vermogen.

Geeft u in dit kalenderjaar een deel van uw geld weg of doet u grote uitgaven, dan speelt de belasting in box 3 voor u volgend jaar slechts een bescheiden rol.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.