Vraag toestemming voor reparatie

Een huiseigenaar die op eigen initiatief en zonder toestemming van de opstalverzekering stormschade laat herstellen, loopt het risico dat de verzekering de schade niet vergoedt.

Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Na een stevige storm meldde een huiseigenaar telefonisch schade bij de verzekeraar en vertelde ze dat ze een offerte zou laten opstellen. Een week later vroeg de verzekeraar foto's van de schade. Die kwamen niet. Op het schadeformulier schreef de huiseigenaar dat de stormschade aan het dak was hersteld voor 3.236 euro. De verzekeraar weigerde te betalen omdat de verzekeraar de schade niet zelf had kunnen opnemen en er ook geen foto's van de schade waren. De verzekeraar kon daardoor de claim niet beoordelen.

 

Eigen schadeservice

Bij de Geschillencommissie argumenteerde de verzekeraar dat de huiseigenaar niet had aangetoond dat de schade door storm is veroorzaakt. Op de genoemde datum was er zelfs geen storm gemeten. Een dag eerder wel, en juist daarom had de verzekeraar er belang bij om zelf de situatie te beoordelen. Ook had de verzekeraar dan een bedrijf kunnen inschakelen die bij de eigen Schadeservice was aangesloten. Dat was voor de Geschillencommissie voldoende om de verzekeraar gelijk te geven. De vrouw, die sinds de ingangsdatum van de opstalverzekering in 1969 nooit schade had geclaimd, moest zelf voor de schade opdraaien.

 

Bron: www.kifid.nl