Ik wil de begrafenis van mijn broer niet betalen

Getty Images

Mijn broer weigert te spreken over z’n wensen bij een eventueel overlijden. Hij is alleen, leeft van een uitkering, heeft geen reserves en woont in een huurhuis. Kunnen gemeente, bank, of verhuurder de familie bij zijn overlijden tot iets verplichten, zoals het regelen en betalen van de begrafenis of het ontruimen van z’n flat?

Uitvaartondernemingen hebben wel eens te maken met familieleden die niet willen betalen voor de begrafenis of crematie van een naaste. Normaal is dat geen probleem. De overledene heeft een uitvaartverzekering en als die niet toereikend is, springen de kinderen wel bij.

Dat betalen ze meestal uit de erfenis. Soms hebben (vereenzaamde) mensen helemaal geen geld of verzekering achter de hand en de familieleden geen trek om bij te springen. Toch zullen ze dat soms moeten doen. De wet op de lijkbezorging stelt dat kinderen, echtgenoot of erfgenamen aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten. Meer daarover leest u in dit bericht op uitvaart.nl.  Het verwerpen van een eventuele erfenis helpt niet. De opdrachtgever van de begrafenis krijgt gewoon de rekening. Als deze hem echt niet kan betalen, kan hij naar de gemeente voor bijzondere bijstand.

Toch zijn er situaties dat de overheid wel in actie komt. Dat gebeurt als niemand in de kring rond de overledene, opdracht geeft voor een begrafenis. Dan moet de gemeente wel ingrijpen, want een lichaam kan niet zomaar ergens in een huis of flat blijven liggen. Voor de nabestaanden heeft dat ook geveolgen. De gemeente zal de woning vergrendelen, zodat er absoluut geen spullen naar een familielid kunnen gaan. En vervolgens zal de gemeente toch kijken naar mogelijkheden om de kosten van de begrafenis op de erfgenamen te verhalen.

Zoals u de zaak nu voorlegt ziet het er dus naar uit dat u opdraait voor de uitvaartkosten van uw broer, want hij heeft geen kinderen of echtgenote. Dat geldt ook voor de ontruimingskosten. De woningbouwvereniging zal vragen het huis weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Ook die kosten zijn voor de familie.

Auteur 
  • Jaap Roelants
Bron 
  • geldenrecht.nl