Drie op de vier garages frauderen met apk-keuring

Getty Images

Driekwart van de garages voert apk-keuringen niet volgens het boekje uit. Dat blijkt uit onderzoek van Radar.

Het onderzoek werd uitgevoerd met een auto die eerder al door de Dienst Wegverkeer (RDW) is goedgekeurd. Radar heeft deze auto vervolgens bij twaalf verschillende garages een nieuwe apk-keuring laten ondergaan.

Slechts drie van deze garages keurden de auto, die dus al door toezichthouder RDW goedgekeurd was, zonder verder advies goed.

Afgekeurd

Twee garages keurden de auto volledig af. Een daarvan gaf aan dat de koplampen, remmen en banden niet in orde waren. De andere garage constateerde dat de afstelling van de koplampen kapot was. Dit is bij de eerste garage gebeurd, maar of hier opzet in het spel was, is niet duidelijk.

Wel goedgekeurd, maar…

Drie andere garages keurden de auto goed, maar brachten wel extra kosten in rekening voor reparaties. Reparaties die niet zijn uitgevoerd nota bene. Normaal weet je als consument nooit of de in rekening gebrachte reparaties daadwerkelijk zijn verricht, maar in de auto van Radar was een verborgen camera geplaatst. Hierop was te zien dat bij één garage de kapotte lamp niet eens is aangeraakt.

De vier overgebleven garages keurden de auto goed. Weliswaar zonder extra ‘reparatiekosten’, maar wel met een dringend advies voor reparatie.

Te goeder trouw

De meeste autorijders twijfelen niet aan de apk-uitslag van hun garage. Uit het Radar Testpanel blijkt dat slechts 15 procent van 25.000 ondervraagden het oordeel van de garage in twijfel trekt. Ondanks die twijfel gaat nog geen een op de vijf van hen naar een andere garage voor een second opinion. Zonde, want van de autorijders die dit wel deden, zagen vier op de vijf een behoorlijk verschil tussen de twee uitslagen.

In meer dan de helft van de gevallen zijn de door de eerste garage voorgestelde reparaties niet nodig. In de overige 40 procent van de gevallen zijn deze reparaties wel nodig, maar kan de tweede garage deze tegen lagere kosten uitvoeren.

Auteur 
  • Herman Keizer
Bron 
  • Tros Radar