Nieuwe regeling rond brandstof- en CO2-verbruik auto’s: dit betekent het voor u

Per 1 september geldt een nieuwe wetgeving rond de typegoedkeuring en het CO2- en brandstofverbruik van nieuwe auto’s. We leggen uit hoe het zit en wat het voor u betekent.

Recent onderzoek van DirectResearch onder meer dan 1.000 Nederlandse automobilisten toonde aan dat negen op de tien van hen deze nieuwe regels niet kent en daardoor mogelijk voor een verrassing komt te staan bij de aanschaf van een nieuwe auto.

Verouderd meetsysteem

De afgelopen jaren kwamen verschillende automerken negatief in het nieuws omdat het werkelijke brandstofgebruik veel hoger bleek dan de waarden die de fabrikanten opgaven. Dat deze praktijk zo lang heeft kunnen doorgaan, heeft voor een belangrijk deel te maken met de New European Driving Cycle (NEDC), een meetprocedure waarmee de uitstoot van nieuwe auto’s gemeten wordt. Dit systeem is echter al sinds de jaren 80 in gebruik en inmiddels verouderd.

WLTP

Per 1 september 2018 moeten alle nieuw verkochte voorzien zijn van een typegoedkeuring volgens een nieuw meetsysteem: de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Dit nieuwe testsysteem is meer gericht op praktijksituaties en geeft daarom een veel beter beeld van het werkelijke brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de auto. Een paar belangrijke verschillen tussen de NEDC en de WLTP zijn:

  • De WLTP gebruikt een dynamischer en realistischer testomgeving die het verbruik en de uitstoot nauwkeuriger bepaalt.
  • In tegenstelling tot de NEDC, neemt de WLTP de opties, die in de auto zijn geplaatst, mee bij de berekening.
  • Bij de WLTP zijn de schakelmomenten afhankelijk van het type auto; NEDC gebruikte vaste schakelmomenten voor alle auto’s.

Hogere BPM?

Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bepalen mede de hoogte van de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM), ook wel registratiebelasting genoemd. Nieuwe automodellen vanaf 1 september 2017 (dus volledig nieuw op de markt) hebben de WLTP-test al moeten doorlopen, maar voor de hoogte van de BPM ging de Nederlandse overheid tot nu toe uit van de NEDC-waarden. Vanaf 1 september 2018 moeten alle nieuw verkochte auto’s de WLTP-test doorlopen hebben. U ziet dan bij nieuwe auto’s een WLTP-waarde en een – geteste of omgerekende – NEDC-waarde.

Een uitzondering geldt voor voorraadmodellen – voornamelijk auto’s waarvan binnenkort een nieuw model verschijnt of al is verschenen – die nog onder de NEDC-wetgeving zijn toegelaten. Deze mogen nog tot september 2019 worden verkocht onder deze uitstootwaardes.

Hoe de BPM er vanaf 1 januari 2019 uitziet, is nog niet bekend. Tot en met 31 december 2018 blijven de huidige tarieven in ieder geval van kracht. In deze zogenaamde overgangsperiode worden de WLTP-waardes dan ook omgerekend naar het NEDC-systeem.

Deze NEDC-waarde kan echter wel hoger uitvallen dan die van een vergelijkbaar eerder model van de auto. Hierdoor betaalt u voor een nieuwere auto met dezelfde cataloguswaarde mogelijk meer BPM dan voor een vergelijkbaar eerder model.

Wat verandert er?

Tot de WLTP algemeen geldt voor werkelijk alle nieuw verkochte auto’s, zullen alle auto’s in het voertuigdocument – het Certificaat van Overeenstemming (CvO) – zowel een NEDC- als een WLTP-waarde vermeld hebben. Dit betekent dat dezelfde auto twee verschillende CO2-waardes kan hebben. Het energielabel van de auto zal tot en met 31 december 2018 alleen de NEDC-waarden weergeven, daarna volgt een omzetting naar WLTP.

Of het voor u werkelijke gevolgen heeft, hangt af van de manier waarop de BPM in de toekomst tot stand komt. Blijft de berekening ongewijzigd, dan gaat u door de nieuwe meetmethode waarschijnlijk meer BPM betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto.

Wel heeft u bij de aanschaf van deze auto dan een realistischer beeld van het werkelijke brandstof- en CO2-verbruik van de auto en dus het energielabel. U komt dus minder snel voor een verrassing te staan.

Bronnen: Rijksoverheid & RAI Vereniging