Tijdelijk geen snelheidslimiet op Duitse snelwegen

De komende tijd komt er geen algemeen snelheidslimiet voor automobilisten op de Duitse snelwegen. Maandag werd het voorstel afgewezen door de regering.

Het debat over de grenswaarden voor de uitstoot van onder meer stikstofoxide, fijnstof en CO2 en de vervuiling door met name dieselmotoren zal er niet door verstommen. 

In Duitsland wordt er al jarenlang gestemd om de snelheid uit milieuoverwegingen te beperken tot maximaal 130 kilometer per uur. De huidige richtlijnen zullen op korte termijn niet veranderen. Steffen Seibert, regeringswoordvoerder, beweert dat er slimmere sturingsmogelijkheden zijn. 

Een rapport van een gespecialiseerde werkgroep over meer klimaatbescherming in het verkeer wordt binnenkort verwacht bij het Duitse kabinet. N.a.v. zijn er maatregelen nodig om de emissie te verminderen.

Een snelheidslimiet is niet gewenst door minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU). Zondag ontstond er ophef, doordat milieuminister Svenja Schulze (SPD) in een ZDF-uitzending niet wilde zeggen hoe ze zelf over deze kwestie denkt. Het werd haar kwalijk genomen dat ze geen stelling durfde te nemen.

Niet alleen onder ministers is de verdeeldheid over het thema groot. Een enquête laat zien dat 51 procent van de Duitsers voorstander is van hooguit 130 kilometer per uur, 47 procent wil harder kunnen blijven rijden.

 

Bron(nen):