Geloof kwijt, baan kwijt

Getty Images

Een gereformeerde school mag een docent ontslaan die van geloof is veranderd en niet langer gereformeerd is. Dit blijkt uit een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens.

De vrouw werkte al 19 jaar als docent tekenen en handvaardigheid bij een gereformeerde middelbare school, die in de statuten heeft staan dat het personeel lid moet zijn van een gereformeerde kerk. Inmiddels overweegt de school om die eis los te laten. Het inhoudelijk omarmen en uitdragen van de gereformeerde grondslag zou voldoende zijn.  Dit voorstel is vastgelegd in een concept-identiteitsdocument, maar nog niet vastgesteld.

Niet onredelijk

Begin dit jaar heeft de docent handvaardigheid haar lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) beëindigd en is zij lid geworden van een ander, Christelijk kerkgenootschap. Korte tijd later is zij om die reden ontslagen. Zij stapte naar het College voor de Rechten van de Mens omdat zij dat discriminatie op basis van geloof vond.

Het College is het daar niet mee eens. Scholen in het bijzonder onderwijs mogen eisen stellen aan de godsdienst of levensbeschouwing van de personeelsleden. Het is niet onredelijk als een gereformeerde school eist dat personeelsleden lid zijn van een gereformeerde kerk. Aangezien de school ook in andere gevallen de gereformeerde grondslag heeft gehandhaafd, is het beleid consistent en is het ontslag geen discriminatie.

Auteur 
  • Redactie