Is het onverstandig om een kopie van mijn identiteitsbewijs en mijn pinpas af te geven?

Bij een instelling in mijn buurt voor vervoer op maat, hebben ze mij gevraagd om een kopie van mijn paspoort/identiteitsbewijs en van een kopie van mijn bankpas. Mag ik dit zo maar geven? Je hoort tegenwoordig van die vervelende verhalen.

Waar u waarschijnlijk bang voor bent, is identiteitsfraude. Dit komt tegenwoordig inderdaad steeds vaker voor; zeker sinds de verregaande digitalisering waarbij veel transacties en informatie-uitwisseling via internet lopen. Uw vraag is niet zonder meer met een eenvoudige ja of nee te beantwoorden. Een bedrijf of instantie zal deze gegevens namelijk meestal daadwerkelijk nodig hebben. Vaak is dit voor hen de enige manier waarop zij kunnen beoordelen of zij daadwerkelijk de juiste persoon voor zich hebben. Ook zij willen natuurlijk niet het risico lopen dat zij bijvoorbeeld bedragen overboeken naar de verkeerde persoon.

Belangrijk is en blijft in zulke gevallen: Wees op uw hoede en vraag waar het bedrijf of de instantie uw gegevens voor nodig heeft. Dit biedt u echter tegenwoordig ook niet zonder meer voldoende zekerheid. Vertrouwt u het bedrijf echter en wilt u gebruik maken van hun diensten/goederen kopen, dan heb ik voor u in elk geval nog de volgende tips:

  • Raadpleeg de Fraudehelpdesk en controleer of er niets mis is met het bedrijf dat om uw gegevens heeft gevraagd.
  • Vul, zeker bij het invullen van gegevens via internet, niet alles juist in (dit werd onder meer bij een aflevering van Kassa geadviseerd).
  • Maak de kopie van uw identiteitsbewijs onbruikbaar voor anderen. U kunt dit doen op de volgende manieren:
  • Schrijf op de gemaakte kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
  • Streep uw burgerservicenummer door in het document. Ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Bijvoorbeeld de bank of uw huisarts.
  • Installeer de KopieID app. Met deze app maakt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).