Online opzeggen onnodig lastig

Bedrijven die online abonnementen aanbieden, maken het consumenten onnodig lastig hun abonnement op te zeggen. In de praktijk ervaren consumenten hoge drempels om op te zeggen. Ze voelen zich telefonisch onder druk gezet om het abonnement niet op te zeggen of in te gaan op een nieuwe aanbieding.

Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Wettelijk gezien moeten consumenten een abonnement op dezelfde wijze kunnen opzeggen als ze het hebben afgesloten. Wie zich online abonneert, moet ook online kunnen opzeggen. In praktijk, zo constateert de ACM, bieden bedrijven die mogelijkheid niet aan of maken ze het onnodig moeilijk.

De ACM heeft die bedrijven op de regels gewezen. De bedrijven zijn ermee aan de slag gegaan en de ACM zal binnenkort controleren of de benodigde aanpassingen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd.
In het onderzoek heeft de ACM gekeken naar negen bedrijven die online abonnementen op kranten, tijdschriften of loterijen aanbieden. Alle negen schoten ze tekort in de mogelijkheid om het abonnement online op te zeggen.

Bron: ACM