Recht op de waardeontwikkeling

Vraag van de week

Verhuizen
Getty Images

Ik help mijn zoon met de aankoop van de woning die hij met zijn vriendin wil kopen door de vordering die hij nog op mij heeft na het overlijden van mijn vrouw/zijn moeder uit te betalen en door een lening aan hem te verschaffen. De familie van zijn vriendin maakt daar bezwaar tegen omdat mijn zoon dan meer recht zou hebben op de waardeontwikkeling van de te kopen woning; klopt dat?

Daar heeft de familie van de vriendin wel een punt. Sinds 2012 kennen we de beleggingsleer bij de waardeontwikkeling van woningen.  Die beleggingsleer zegt dat wie meer bijdraagt aan de aankoop woning of aflost op de hypotheek voor dat meerdere ook recht heeft op de waardeontwikkeling. Zou uw zoon met zijn erfdeel en lening €100.000 meer bijdragen aan de koop van de woning van €400.000 en de rest deelt hij samen met zijn vriendin, dan heeft hij recht op de waarde ontwikkeling van €250.000 en de vriendin van €150.000. Zou de relatie stranden en moet de woning die inmiddels €500.000 waard is, worden verkocht, dan ontvangt uw zoon van de extra €100.000, €62.500 en de vriendin over haar €150.000 inleg (al dan niet met hypotheek) €37.500.

De familie van de vriendin heeft dus gelijk, maar zonder de €100.000 is of de woning niet bereikbaar of de maandelijkse lasten stijgen. Houdt de relatie stand, dan is er natuurlijk niemand die moeilijk doet.

Overigens werkt de beleggingsleer twee kanten op; daalt de waarde van de woning dan heeft uw zoon door zijn grotere bijdrage daar ook meer last van.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel