Plan coronamedicijn van bloedplasma mislukt

Getty Images

Duizenden ex-coronapatiënten hebben vorig jaar bloed gedoneerd aan Sanquin voor de productie van een mogelijk levensreddend medicijn tegen Covid-19. Kwetsbare mensen, zoals ouderen en longpatiënten, zouden hier vooral baat bij hebben. Helaas is dat plan mislukt, zegt hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer tegen De Telegraaf.

"Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat vroege toediening van plasma-antilichamen geen invloed heeft op het bestrijden van Covid-19 bij hoogrisicogroepen zoals de ouderen, de obese mensen en de longpatiënten", vertelt Zaaijer verder. Het idee was om geconcentreerde corona-antistoffen via het infuus toe te dienen zodat iemand passief immuun blijft. "Het valt tegen dat het weinig tot niets doet."

Hij had zelfs de hoop het hoge aantal overlijdens in de bejaardentehuizen tegen te kunnen gaan bij nieuwe uitbraken, door antistoffen toe te dienen voordat bejaarden waren besmet. Deze zogeheten profylactische toediening is niet uitgevoerd en – nu deze groep inmiddels is gevaccineerd – niet meer relevant.

'Hoopgevend bij chronische Covid'

Desondanks hebben de meer dan 35.000 Nederlanders die zich na hun corona-infectie aanmeldden als plasmadonor, dit niet voor niets gedaan. Volgens de viroloog zijn er zo'n achtduizend geconcentreerde ampullen gemaakt. Deze waren óók bedoeld voor patiënten met een verminderde weerstand die soms chronisch Covid-19 hebben, legt Zaaijer uit. "Denk aan mensen met leukemie of een orgaantransplantatie; zij kunnen zelf vaak geen antistoffen aanmaken. Zo’n vijf keer per week krijgen we de vraag van ziekenhuizen om zo’n ampul. De onderzoeken ernaar zijn nog niet afgerond, maar voorlopig lijkt de toepassing – voor het bestrijden van chronische Covid – daarvan wél hoopgevend."

Bron 
  • De Telegraaf