De executeur uit het testament is te oud

Computer oudere man
Getty Images

Jaren geleden heeft een alleenstaande vriend van mij gevraagd of ik de nalatenschap van hem wil afwikkelen. Ik heb toen bevestigend geantwoord. Onlangs is hij overleden en nu blijkt dat ik inderdaad tot executeur ben benoemd in zijn testament. Ik ben echter zelf ook al ouder en niet zo gezond meer en eigenlijk zie ik het niet zitten om deze rol op me te nemen. Mag ik weigeren?

Het antwoord op uw vraag is: ja, u mag uw benoeming weigeren. En hoewel u zich hier mogelijk bezwaard onder voelt, is het in uw situatie ook erg begrijpelijk. Voordat u als de executeur van de overleden vriend aan de slag zou gaan, zal u van de notaris eerst het verzoek krijgen of u uw benoeming wel of niet wilt aanvaarden. Door aan te geven dat u deze taak niet wilt aanvaarden, bent u dus ook geen executeur. Is er in het testament een opvolgend executeur benoemd dan komt deze vervolgens in aanmerking om de benoeming wel of niet te aanvaarden. Is deze opvolgend executeur er niet dan moeten de erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen of een boedelgevolmachtigde benoemen die het voor hen doet.

Er is overigens nog een andere mogelijkheid waarbij u toch enigszins uw belofte waar kunt maken. U zou de taak van executeur kunnen aanvaarden maar vervolgens een persoon, bedrijf, erfcoach of notaris vinden die de afwikkeling voor u en/of samen met u verzorgt. Het testament van uw vriend moet deze mogelijkheid wel bieden. Op die manier houdt u zich aan uw belofte en houdt u ook grip op de afwikkeling. De kosten van de door u gevonden adviseur kunt u – mits deze redelijk zijn gezien de hoogte van de nalatenschap en de ingewikkeldheid van de afwikkeling - ten laste van de nalatenschap brengen.

N.B. Het komt regelmatig voor dat een ooit toegezegde belofte om de nalatenschap af te willen wikkelen door het verloop van de tijd niet meer waar gemaakt kan worden. De vriendschap is stukgegaan of de executeur is te oud of te ziek. Het is altijd verstandig om een testament zo nu en dan eens tegen het licht te houden en aan te passen daar waar het nodig of gewenst is. Het moge duidelijk zijn dat het niet meer geschikt of aanwezig zijn van de in het testament opgenomen executeur een goede reden tot aanpassing van uw testament kan zijn. 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Redactie