Ontvangers Wmo-voorziening hebben weinig invloed

Wmo-voorziening aanvragen
Getty Images

Mensen die afhankelijk zijn van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen uiteindelijk meestal hun voorzieningen wel, maar zij hebben tijdens de aanvraag weinig invloed en regie. Dit vergroot de afstand tussen de aanvrager en de overheid.

Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Burger in zicht'. Meer dan een miljoen Nederlanders maken gebruik van de Wmo. Dankzij de Wmo-voorzieningen kunnen ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig blijven wonen. Ook kunnen ze volwaardig deel blijven nemen aan de maatschappij. Voor Nederlanders die een Wmo-voorziening aanvragen is het dus belangrijk om invloed te hebben op de zorgkeuzes.

In gesprekken tussen aanvragers van Wmo-voorzieningen en de Ombudsman kwam naar voren dat het aanvraagproces onduidelijk en langzaam verloopt. Aanvragers krijgen eerst een persoonlijk gesprek om de zorgvraag duidelijk te krijgen, In de praktijk gaat dit zogeheten keukentafelgesprek vaak over de standaardpakketten van de gemeente en niet over de behoefte van de aanvrager. De Nationale Ombudsman noemt dit een gemiste kans.

Luisteren

De Ombudsman ziet mogelijkheden tot verbetering. Gemeenten moeten beter luisteren naar de aanvragers. Ze moeten flexibel en creatief zijn in het toekennen van Wmo-voorzieningen als het standaardpakket geen oplossing is. In veel gemeenten is er een Adviesraad Sociaal Domein. Gemeenten zouden veel beter gebruik kunnen maken van de kennis in die adviesraden. Ook zouden gemeenten aanvragers naar hun ervaring kunnen vragen nadat zij hun voorziening hebben ontvangen.

Bron: Nationale Ombudsman

Auteur