Aflossingsvrije hypotheek vaak een uitkomst voor 57-plussers

Vanaf 57 jaar wordt de hypotheek strenger getoetst. Met de lage maandlasten van aflossingsvrije hypotheek kan meer financiële ruimte worden gecreëerd.

Strengere toetsing al 10 jaar voor de AOW-leeftijd

Al 10 jaar voor de AOW-leeftijd houden banken rekening met het toekomstige pensioeninkomen. Deze strengere toetsing kan een struikelblok zijn voor 57-plussers die willen verhuizen, oversluiten of overwaarde opnemen.

Banken houden bijvoorbeeld standaard rekening met annuïtaire aflossing. Dit zorgt voor fors hogere maandlasten en mogelijk is de nieuwe hypotheek niet passend op het inkomen.

Een aflossingsvrije hypotheek kan uitkomst bieden

Een aflossingsvrije hypotheek kan op verschillende manieren uitkomst bieden voor 57-plussers.

Zo is een volledig afgeloste hypotheek aan het einde van de looptijd (vaak 30 jaar) niet voor iedereen voordelig of haalbaar. Het kan interessant zijn om de resterende hypotheeksom aflossingsvrij te maken. Op deze manier kunnen de maandlasten verlaagd worden.

Hoeveel aflossingsvrij geleend kan worden is beperkt. Veel banken hanteren een maximum van 50% van de woningwaarde. Door eerdere aflossingen en/of door waardestijging van de woning, is een volledig aflossingsvrije hypotheek nog altijd mogelijk.

Een aflossingsvrij leningdeel kan ook gebruikt worden om overwaarde te verzilveren. Voordeel hierbij is dat de hogere hypotheek minder hard drukt op de maandlasten. De populaire verzilverhypotheek werkt met zo’n aflossingsvrij deel. De overwaarde kan gebruikt worden voor een consumptieve besteding, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen.

Banken mogen in specifieke situaties van de hypotheeknormen afwijken. In plaats van de standaard annuïtaire aflossing, wordt dan de werkelijke maandlast als basis genomen. Met een (deels)aflossingsvrije hypotheek is deze lager, waardoor meer geleend kan worden. Deze ruime werkelijke lastentoets kan bijvoorbeeld worden toegepast als een aantoonbaar lagere hypotheeklast mogelijk is.

Benieuwd naar uw voordeel met een aflossingsvrije hypotheek. Bereken vrijblijvend uw mogelijkheden.