Huizenprijzen stijgen verder, NHG-grens volgt in 2020

In 2020 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog. Oversluiten naar NHG wordt juist minder makkelijk. NHG biedt oplossingen voor een hypotheek op latere leeftijd.

Grens NHG-hypotheek stijgt mee met huizenprijzen

De huizenprijzen stijgen nog steeds. In augustus was de gemiddelde verkoopprijs van een huis 316.183 euro. Dat is een stijging van 5,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Om de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) toegankelijk te houden bij de gestegen huizenprijs, stijgt volgend jaar de kostengrens.

●    In 2020 mag de woningwaarde voor een NHG-hypotheek niet hoger zijn dan 310.000 euro
●    Bij energiebesparende maatregelen kan de NHG-grens volgend jaar worden opgerekt tot 328.600 euro

NHG vergroot hypotheekmogelijkheden op latere leeftijd

De Nationale Hypotheek Garantie biedt een oplossing voor een hypotheek op latere leeftijd. Een knelpunt voor deze groep is dat geldverstrekkers al 10 jaar voor de AOW-leeftijd rekening houden met het (lagere) inkomen na pensioen. Dit beperkt de hypotheekmogelijkheden.

Met NHG mag de hypotheek worden getoetst op basis van de werkelijke maandlast. Ouderen kunnen hierdoor meer hypotheek krijgen, waardoor verhuizen eerder mogelijk is. Ook biedt de ruimere NHG-norm meer mogelijkheden om de hypotheek te verhogen, bijvoorbeeld voor een aanpassing in de woning of energiebesparende maatregelen.

Om van deze regeling gebruik te maken worden mogelijk aanvullende voorwaarden gesteld:

●    U moet een huis bezitten, dat tevens uw hoofdverblijf is.
●    U dient de hypotheekrente minimaal 10 jaar of 20 jaar vast te zetten.
●    De nieuwe maandlast mag niet hoger zijn dan de huidige maandlast.

Oversluiten naar NHG wordt juist minder makkelijk

Sinds dit jaar is het ook mogelijk om uw bestaande hypotheek over te sluiten naar NHG. Dit kan interessant zijn omdat met de garantie veel banken korting geven op de hypotheekrente.

Nu moet voor oversluiten naar NHG de hypotheeksom nog binnen de genoemde kostengrens vallen. Vanaf 2020 bepaalt de woningwaarde of oversluiten naar NHG mogelijk is. Dit betekent dat oversluiten naar NHG minder makkelijk wordt.

Dit kan reden zijn om dit jaar nog in actie te komen en te onderzoeken of oversluiten naar NHG voordelig is.