Hypotheek en AOW: de mogelijkheden voor 57-plussers

10 jaar voor de AOW-leeftijd telt uw (toekomstig) pensioeninkomen al mee bij de berekening van uw maximale hypotheek. Mogelijk kunt u hierdoor minder lenen. Door toetsing op basis van de werkelijke woonlast is meer mogelijk bij verhuizen, oversluiten en overwaarde opnemen.

Geen maximum leeftijd voor hypotheken

Om maar meteen een misverstand uit de wereld te helpen, aan de hypotheek zelf zit geen maximum leeftijd verbonden. 

Wel kunnen senioren vaak minder lenen zodra de pensioenleeftijd in zicht komt. 10 jaar voor de AOW-leeftijd houden banken namelijk al rekening met het (toekomstige) pensioeninkomen bij de berekening van het (maximale) hypotheekbedrag.

Uitzondering met werkelijke lastentoets

Een uitzondering is mogelijk met de werkelijke lastentoets. In tegenstelling tot de reguliere hypotheektoets, wordt niet gerekend met een fictieve maandlasten in combinatie met aflossing binnen 30 jaar. In plaats daarvan wordt uw werkelijke maandlast als basis genomen. Veelal zijn deze lager dan de annuïtaire lasten, bijvoorbeeld door een (deels) aflossingsvrije hypotheek.

Deze werkelijke lastentoets mag in steeds meer situaties worden toegepast.

Senioren verhuisregeling

Zo is er de ‘senioren verhuisregeling’. Bij gelijkblijvende of lagere woonlasten na verhuizing en/of met een substantiële overwaarde, mag de werkelijke woonlast als uitgangspunt worden genomen bij de hypotheekberekening.

Om gebruik te maken van deze uitzondering is een motivatie nodig waarom het verantwoord is om meer te lenen. Ook met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan gebruik worden gemaakt van de seniorenregeling. De nieuwe woning mag dan niet meer dan 325.000 euro kosten (of 344.500 euro bij energiebesparende voorzieningen).

Woning op het oog? Ontdek wat uw hypotheekmogelijkheden zijn.

De lage hypotheekrente lang vastzetten

Bij steeds meer banken is ook voor oversluiten een toets op werkelijke last mogelijk. Het totale hypotheekbedrag mag dan niet hoger dan de af te lossen hypotheek vermeerderd met de oversluitkosten. Dit betekent dat de boeterente in de hypotheek mag worden opgenomen.

Ouderen maken massaal gebruik van deze uitzondering om de lage hypotheekrente van dit moment lang vast te zetten. Ook wordt vaak voor een nieuwe (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek gekozen. 

Bereken of oversluiten voor u voordelig is.

Overwaarde verzilveren

Wie de hypotheek wil verhogen om overwaarde op te nemen, kan bij een aantal banken terecht voor een verzilverhypotheek. Deze speciale hypotheekvorm wordt niet getoetst op het pensioeninkomen. Wel moet de bestaande hypotheek passend zijn op inkomen om hiervoor in aanmerking te komen.

Een ander bijzonder kenmerk van de verzilverhypotheek is dat het hypotheekbedrag vrij mag worden besteed, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen of om uw (klein)kinderen te helpen met de hypotheek. Deze verzilverproducten zijn al verkrijgbaar vanaf een leeftijd 60 jaar. 

Bereken uw mogelijkheden om overwaarde te verzilveren.