Hypotheeknormen 2018 bekend: ouderen profiteren

De hypotheeknormen voor 2018 zijn bekend. Goed nieuws voor ouderen! Aankopen of oversluiten is volgend jaar eerder mogelijk, ook onder NHG.

Niet meer lenen dan de woningwaarde

In 2018 kan voor het eerst niet meer geleend worden dan het huis waard is. De maximale hypotheek op basis van de woningwaarde is nu nog 101%, maar daalt volgend jaar naar 100%. De kosten koper (5 à 6% van de woningwaarde) moet uit eigen zak betaald worden. 

Deze maatregel raakt vooral starters. Op latere leeftijd is maximaal financieren meestal niet nodig. Gedurende de (woon)carrière is vermogen opgebouwd in de vorm van spaargeld of aflossing op de hypotheek.

Inkomenstoets struikelblok voor ouderen

Voor de hypotheekplannen van ouderen is de inkomenstoets vaak een struikelblok. Omdat de bank al 10 jaar voor de pensioendatum rekening houdt met het (lager) inkomen na pensioen, kunt u op latere leeftijd minder lenen. Die andere woning of de hypotheek oversluiten blijkt opeens niet mogelijk. Dit is extra zuur als daarmee een lagere maandlast kan worden gehaald.

Meer maatwerk voor hypotheek bij ouderen

In 2017 zijn een aantal initiatieven gestart voor meer maatwerk voor ouderen, bijvoorbeeld om de overwaarde te verzilveren. We verwachten dat in 2018 meer banken volgen. In het Platform Maatwerk, waarin overheid en de branche samenzitten, zijn de knelpunten in de hypotheekverstrekking besproken.    

De overheid doet nu een beroep op de, met name grote, banken om meer maatwerk voor ouderen toe te passen. Maatwerk wordt echter niet verplicht. Op deze manier wil de Minister ruimte laten voor prijsvechters met een lage hypotheekrente, om een strak acceptatiebeleid te blijven voeren. 

Meer lenen met een kortlopende hypotheek

Maatwerk komt op 1 punt terug in de hypotheeknormen van 2018. Een hypotheek korter dan 10 jaar (die al 20 jaar heeft gelopen) wordt volgend jaar getoetst op de werkelijke kredietrente, in plaats van de (hogere) fictieve toetsrente. Op deze manier kan meer geleend worden, mits er wordt afgelost.  

Meer mensen in aanmerking voor NHG-hypotheek

Financieren onder Nationale Hypotheek Garantie is in 2018 eerder mogelijk. Voor een woning tot 265.000 euro kan volgend jaar een NHG-hypotheek worden afgesloten. De NHG-grens is nu nog 245.000 euro. Bij een investering in energiebesparende maatregelen is de kostengrens voor NHG nog hoger, namelijk 280.900 euro. 

De garantie biedt een vangnet voor betalingsproblemen en geniet daarom de voorkeur bij banken. Met een NHG-hypotheek krijgt u daarom rentekorting. In 2018 is het voor NHG niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Deze ORV-eis was voor ouderen en chronisch zieken vaak een probleem.

Meer lenen met twee (pensioen)inkomens

Daarnaast kunnen tweeverdieners (ook onder NHG) volgend jaar meer lenen. Het tweede (pensioen)inkomen mag in 2018 voor 70% meetellen voor de hypotheek. Dit is nu 60%. Dit kan de leencapaciteit met duizenden euro’s verhogen, zoals blijkt uit deze voorbeeldberekening

Wachten of nu actie ondernemen?

Genoeg redenen om uw hypotheekmogelijkheden volgend jaar onder de loep te nemen. Het kan echter interessant zijn om nu al actie te ondernemen. De hypotheekrente is laag en gaat naar verwachting in 2018 licht oplopen. Ook kan het interessant zijn om nu een woning te kopen met (deels) eigen geld. Als de hypotheek dit jaar nog passeert scheelt dit vermogensbelasting. 

Zo is er voor iedere situatie wel een oplossing. Ga eens vrijblijvend in gesprek met een hypotheekadviseur. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.