Hypotheektrends voor de lente van 2019

Wat brengt de lente van 2019 voor de hypotheekrente en de huizenprijzen? We benoemen de hypotheektrends voor de komende maanden.

Hypotheekrente blijft laag en daalt mogelijk verder

De kapitaalmarktrente heeft de neerwaartse trend hervat. Deze graadmeter voor de lange hypotheekrente, zoals 20 jaar vast, staat inmiddels op het laagste punt sinds oktober 2016. De marktrente is gedaald nadat de Europese Centrale Bank (ECB) bekend heeft gemaakt met een nieuwe ronde bankensteun te komen en dit jaar de beleidsrentes niet te verhogen.

Dit betekent ook dat er meer ruimte komt om de hypotheekrente verder te verlagen. Geldverstrekkers maken hier nog maar mondjesmaat gebruik van. De marges op rente is daardoor opgelopen. De onderlinge concurrentie zal bepalen of de hypotheekrente dit voorjaar verder daalt.

Oversluiten blijft interessant

Nu de hypotheekrente langer laag blijft, blijft ook oversluiten interessant. Vorig jaar steeg het aantal oversluiters met 23% naar 96.000. Het hoogste aantal ooit, aldus de marktonderzoekers van IG&H. Redenen om deze lente oversluiten te overwegen zijn:

●    U heeft nog niet geprofiteerd van de lage hypotheekrente
●    De boeterente is lager naarmate u dichter bij de rentevastperiode komt.
●    U wordt binnenkort 57 jaar. De nieuwe hypotheek wordt namelijk tot 57 jaar getoetst op het huidige inkomen. Dit in plaats van het (lagere) pensioeninkomen vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd, waardoor de hypotheek niet meer passend is.

Bereken of oversluiten voor u interessant is.

Huizenmarkt vlakt af

Waar het aantal oversluiters stijgt, daalt het aantal kopers. Vorig jaar waren er 12% minder starters op de huizenmarkt en 8% minder doorstromers. De vraag naar koophuizen blijft onverminderd groot, maar er zijn gewoonweg te weinig huizen beschikbaar. Daarnaast staat de betaalbaarheid huizen onder druk door de gestegen huizenprijs.

Hierdoor wisselen minder huizen van eigenaar. Dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de huizenprijs. Huizen worden nog altijd duurder, maar de huizenprijsstijging vlakt in 2019 naar verwachting af. Onder andere ABN AMRO en Rabobank hebben recent hun prognose voor de huizenprijs naar beneden bijgesteld.

Minder hypotheken via de grootbank

Nederlanders die een huis kopen of oversluiten, kiezen minder vaak voor een grootbank. Het gezamenlijke marktaandeel van Rabobank, ABN AMRO en ING is inmiddels gedaald tot 50%. Dit komt omdat banken te maken krijgen met strengere kapitaaleisen voortkomend uit de Basel-richtlijnen. Hierdoor kunnen ze minder sterk concurreren.

Tegelijkertijd is de concurrentie op de hypotheekmarkt juist toegenomen. Inmiddels zijn 36 geldverstrekkers actief in Nederland. De groei zit voornamelijk bij de zogenaamde regiepartijen. Deze nieuwe geldverstrekkers maken het voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, mogelijk om te investeren in Nederlandse hypotheken. Tekenend voor deze verschuiving in de markt is dat Rabobank vorig jaar met Vista ook een regiepartij in de markt heeft gezet.

Wilt u deze lente iets doen met uw hypotheek? Bereken vrijblijvend uw mogelijkheden voor aankoop, oversluiten of verzilveren.