Is iedere geldlening voor de aankoop van een woning automatisch een hypotheek?

Mijn zoon wil een huis kopen. Hij heeft wat geld gespaard maar dit is nog niet genoeg voor de aankoop van een leuke woning. Nu kan hij daarvoor een hypotheek afsluiten bij een bank maar eigenlijk kan en wil ik hem dat geld wel lenen. Kan hij die hypotheek ook bij mij afsluiten?

Het is fijn dat u uw zoon kunt helpen met de financiering van zijn woning. U kunt hem hier inderdaad geld voor lenen. Van een geldlening spreken we als er afspraken zijn gemaakt tussen een geldverstrekker en degene die het geld leent, waarbij bijvoorbeeld wordt afgesproken hoe en wanneer dit geld terug wordt betaald en of en zo ja, welke rente hier (jaarlijks) over verschuldigd is. Dit kan mondeling gebeuren, maar ik zou u altijd adviseren om dit schriftelijk vast te leggen. Zeker als uw zoon in aanmerking wil komen voor renteaftrek voor de eigen woning in de inkomstenbelasting moet dit richting de fiscus vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst. Voor de voorwaarden die verbonden zijn om voor deze renteaftrek in aanmerking te komen, verwijs ik u naar de site van de belastingdienst.

Hoewel in het dagelijks leven bij de geldlening voor een woning vaak automatisch over een hypotheek wordt gesproken, is dit niet zonder meer juist. Het hypotheekrecht is namelijk een zekerheidsrecht dat wordt gekoppeld aan de geldlening en dat u als geldverstrekker het recht geeft om de woning in het openbaar  te verkopen wanneer de afspraken van de geldlening niet (kunnen) worden nagekomen.  De geldverstrekker krijgt hierdoor dus meer zekerheid om zijn geld weer terug te krijgen. Een dergelijk hypotheekrecht moet via een notariële akte gevestigd worden.

Onder meer vanwege de kosten wordt er vaak voor gekozen om geen hypotheek te vestigen. Het kan echter toch het overwegen waard zijn omdat u als geldverstrekker met recht van hypotheek ten opzichte van andere schuldeisers aanzienlijk sterker staat. Als uw zoon bijvoorbeeld onverhoopt te maken krijgt met schulden kan er door andere schuldeisers beslag worden gelegd op zijn bezittingen inclusief de woning. Als de woning uiteindelijk openbaar verkocht moet worden, worden deze andere schuldeisers als eerste uitbetaald en ontvangt u alleen maar iets als er van de verkoopopbrengst nog wat over is gebleven. Zou u wel het recht van hypotheek hebben dan zou uit de verkoopopbrengst eerst uw lening afgelost moeten worden. Hypotheekrecht gaat namelijk voor beslag.

Praat er eens over met uw zoon; het is uiteraard uiteindelijk aan u of u voor meer of minder zekerheid kiest bij het verstrekken van de lening.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.