Na omzetten aflossingsvrije hypotheek in eigenwoningschuld rente toch aftrekbaar?

Huis Nederland
Getty Images

Mijn zoon heeft een aantal jaar geleden voor het eerst een eigen woning gekocht. Hij heeft er toen voor gekozen om een aflossingsvrije lening af te sluiten. Hij wist wel dat daardoor de betaalde rente voor hem niet aftrekbaar zou zijn. Hij vond het toen echter belangrijker om lagere maandlasten te hebben. Nu wil hij deze lening alsnog omzetten in een annuïtaire lening. Mag hij de rente vanaf dat moment wel aftrekken?

Sinds 2013 zijn de regels om de betaalde hypotheekrente als eigenwoningschuld af te kunnen trekken voor de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd. Zo mag sindsdien deze rente alleen maar in aftrek worden gebracht als de voor de eigen woning aangegane geldlening/hypotheek tenminste annuïtair (dus ook lineair) en in maximaal 360 maanden wordt afgelost. Aflossingsvrije geldleningen die sindsdien voor de aankoop van een eigen woning zijn afgesloten, komen dan ook niet meer voor aftrek in box 1 in aanmerking. Deze lening is namelijk een box 3 schuld.

Het is echter mogelijk om deze box 3 aflossingsvrije geldlening voor de eigen woning/hypotheek om te zetten naar een box 1 annuïteiten- of lineaire hypotheek/eigen woningschuld. Er moet dan wel voldaan worden aan de eisen die hiervoor in de wet inkomstenbelasting met betrekking tot de eigenwoningschuld zijn opgenomen.

Er hoeft dan geen rekening gehouden te worden met de eerdere jaren die de aflossingsvrije hypotheek heeft gelopen. Anders gezegd: de 30-jaars periode die maximaal geldt om hypotheekrenteaftrek/renteaftrek eigen woningschuld te genieten, gaat dan opnieuw lopen.

N.B. De bank moet hier echter wel aan mee willen werken. Als de bank dit niet doet, kan de oorspronkelijke looptijd van de hypotheek blijven gelden. De annuïteiten hypotheek/geldlening eigen woning moet dan in een kortere periode worden afgelost, wat de maandlasten hoger maakt.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

 

mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur