Afkoop klein pensioen

Vraag van de week

Ik heb bij een pensioenfonds een klein pensioen opgebouwd dat afgekocht wordt. Ik mag van het pensioenfonds kiezen wanneer ik het ontvang. Wat is gunstig voor mij?
Het antwoord op die vraag is in eerste instantie afhankelijk van het feit of u de uitkering nodig hebt of niet. Kunt u de periode tot de eerste AOW- en pensioenuitkering overbruggen omdat u bijvoorbeeld nog werkt of een uitkering hebt tot aan uw AOW, dan is uitstellen tot de eerste AOW fiscaal het gunstigst.
 
Hebt u met AOW, pensioen en andere bronnen (een lijfrente bijvoorbeeld) een inkomen tot € 34.000, dan betaalt u vanaf het moment dat u AOW-gerechtigd bent minder loonheffing doordat de premie AOW is weggevallen. In plaats van 36,55 procent betaalt u dan in de eerste belasting schijf tot € 20.000 18,65 procent loonheffing en in de tweede belasting schijf van € 20.000 tot € 34.000 geen 40,40 procent, maar 22,50 procent.
 
Hebt u nu en ook wanneer u AOW ontvangt een inkomen van meer dan € 34.000, dan is er voor u op de afkoopsom van het kleine pensioen geen fiscaal voordeel te behalen en kunt u het net zo goed nu alvast laten uitkeren.

 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

 

4 Comments

Door Lia Verbarendse (niet gecontroleerd) op wo, 4-7-2018 - 13:45

Hallo ik heb een vraag over een klein pensioentje.Dat is 27 euro per maand.Ik krijg dat al ongeveer 5 jaar,ik wilde het toen niet af laten kopen,maar nu wil ik er eigenlijk van af omdat ik dan meer voordelen heb.Is het mogelijk om dat pensioen te beeindgen?
Mvg Lia

Door Lex Z. (niet gecontroleerd) op ma, 5-12-2016 - 19:19

In bovenstaand verhaal wordt gesproken over inkomen. Echter er wordt bedoeld : belastbaar inkomen en dat is iets heel anders.
Ik vind deze omissie wel erg slordig.

Door J. HANSTÉ (niet gecontroleerd) op di, 29-11-2016 - 21:31

Op de site van de SVB staat vermeld dat sinds 1 december 2014 een pensioen afkoop niet meer wordt gekort op het partnertoeslag.Graag zou ik willen weten wat correct is!

Door J.ederveen (niet gecontroleerd) op di, 29-11-2016 - 15:04

Als u recht heeft op toeslagen is het handig de afkoopsom in januari van het komend jaar uit te laten betalen. U voorkomt dan mogelijke teruggaaf van deze toeslagen en kunt in het nieuwe jaar rekening houden met het hogere inkomen door de afkoop en zo een te hoog bedrag aan toeslagen te vermijden