Vijftigers hebben het meest pensioenpijn

Dit blijkt uit onderzoek van Aon Hewitt

Televisieprogramma Radar heeft laten uitrekenen wat de gevolgen zijn van het nieuwe financiële toetsingskader voor pensioenfondsen én voor de verschillende generaties. Uit die berekeningen blijkt dat vijftigers het minst baat bij hebben.

Vanaf 1 januari aanstaande geldt het nieuwe financiële toetsingskader voor pensioenfondsen. De pensioenfondsen moeten dan meer reserves aanhouden voordat ze kunnen indexeren. Daarnaast is er voor het terugdraaien van eerder gemiste indexaties nog meer buffer nodig.

Onderzoek door Aon Hewitt

Televisieprogramma Radar heeft pensioenconsulent Aon Hewitt laten uitrekenen wat de gevolgen zijn van het nieuwe financiële toetsingskader voor de verschillende generaties. Uitgaande van een modaal inkomen van €34.500 op 35-jarige leeftijd is gekeken naar de gevolgen voor een 30-jarige, een vijftiger en een zeventiger in een neutraal pensioenfonds. Terwijl de dertiger er €37.000 op vooruit gaat in het nieuwe stelsel, leveren de andere generaties iets in ten opzichte van het huidige stelsel.

Grote verliezer

De grote verliezer in het huidige en het nieuwe stelsel is de vijftiger. Bouwt de vijftiger in het huidige stelsel een pensioenkapitaal op van €434.000, een zeventiger verzamelt €500.000. In het nieuwe stelsel bouwt de vijftiger €60.000 minder op dan de zeventiger die in het nieuwe stelsel €489.000 pensioenkapitaal opbouwt.

Daarmee is ook het pensioen dat de leden van de verschillende generaties ontvangen op het moment dat ze met pensioen gaan verschillend. Een dertiger ontvangt €2.226 bruto in de eerste pensioenmaand, een vijftiger €1.951 bruto en een zeventiger €2.280.

Oorzaak verschillen tussen pensioenen

De verschillen ontstaan door het niet mogen indexeren van de pensioenen zolang de dekkingsgraad niet boven de 110 procent uitkomt. De huidige dekkingsgraad is volgens Aon Hewitt op 1 januari 107 procent, maar kan voor de individuele fondsen veel lager uitvallen. De dertiger bouwt nog lang genoeg pensioen op om nog van de indexaties te kunnen profiteren, maar de vijftiger maakt indexeren waarschijnlijk niet meer mee en ontvangt daarom minder pensioen dan de dertiger en de zeventiger.

Reactie ministerie van Sociale Zaken

Het ministerie van Sociale Zaken stelt in een reactie dat niet een generatie onevenredig hard getroffen wordt en houdt vast aan de berekeningen die het Centraal Planbureau gemaakt heeft. Uit de CPB berekeningen blijkt dat de pijn over alle generaties verdeeld wordt.

Bron(nen):