ABN Amro: 'Overheid te optimistisch over koopkracht'

De regering is in de aanloop naar Prinsjesdag positief en rekent op bescheiden groei voor iedereen. Economen van ABN Amro denken daar anders over, want vooral voor gepensioneerden is de toekomst onzeker.

Dat schrijft RTL Nieuws.

Volgens de economen van de bank houdt de overheid geen rekening met een tweede lockdown en schommelingen in de inflatie. Voor gepensioneerden is het toekomstplaatje nog onzekerder. De grote pensioenfondsen zoals ABP (ambtenaren) en PFZW (zorg) staan er nog steeds belabberd voor. Dat kan betekenen dat er alsnog gekort moet worden op pensioenen in 2021 en dat heeft grote gevolgen voor de koopkracht van anderhalf miljoen gepensioneerden.

In de plannen voor Prinsjesdag gaat de overheid nog uit van een bescheiden stijging in koopkracht van 0,4 procent voor gepensioneerden, maar zo'n korting zou dat teniet doen.

Bovendien waarschuwen de economen voor een mogelijke stijging van de pensioenpremies voor werkenden: dat zou ook bij die groep voor een koopkrachtdaling zorgen. In hun ramingen gaan ze uit van een premiestijging van 4 procent. Bij een modaal inkomen ga je er dan ruim 20 euro per maand netto op achteruit.

En de economen vragen zich af of de lonen in de toekomst nog zullen stijgen. Dat was de afgelopen zes jaar ook al nauwelijks het geval, ondanks sterke economische groei. Nu die groei verder onder druk staat, zit extra salaris er voor velen niet in.