Bloot eigendom geërfd; wat houdt dit eigenlijk in?

Mijn vader is enige jaren geleden overleden, mijn stiefmoeder kreeg volgens het testament van vader het vruchtgebruik van zijn nalatenschap (dus inclusief zijn woning) en wij kinderen het bloot eigendom. Alles is wel vastgelegd bij de notaris, maar wat heb ik nu eigenlijk geërfd van mijn vader?

Volgens het testament heeft u (samen met de andere kinderen) het bloot eigendom van de nalatenschap van uw vader geërfd. In het kort betekent dit dat u wel het eigendom van deze nalatenschap heeft, maar niet het gebruik. Zie het als het bezit van een jas: u heeft de jas in bezit maar mag hem niet aantrekken; dat mag uw stiefmoeder doen. Vaak staat in testamenten ook dat de vruchtgebruiker interingsbevoegdheid heeft. Dit betekent dat de vruchtgebruiker ondanks het feit dat hij/zij niet het eigendom heeft toch mag interen op het vermogen waar deze vruchtgebruiker het bezit van heeft. Of dat ook bij uw stiefmoeder zo is, kunt u nakijken in het testament van vader of in het document dat de notaris heeft opgesteld.

Bij overlijden van uw vader is stiefmoeder over het vruchtgebruik en u als kinderen over het bloot eigendom erfbelasting verschuldigd geweest. Normaal gesproken zal stiefmoeder dit hebben betaald. De regel is hoe jonger de vruchtgebruiker, hoe lager het bedrag dat belast is met erfbelasting. Over een erfenis van € 100.000 is bijvoorbeeld bij een 60-jarige weduwe 40% van de waarde van de nalatenschap belast, bij een 84-jarige 76%.

Overlijdt de vruchtgebruiker op een zeker moment, dan wast het bloot eigendom aan tot vol eigendom zonder dat er nog erfbelasting verschuldigd is. Omdat uw stiefmoeder het vruchtgebruik over de woning heeft, krijgt u op het moment van overlijden van uw stiefmoeder de woning in handen tegen de waarde die deze dan heeft. Is de woning in de loop van de jaren flink in waarde gestegen, dan krijgt u die extra waarde er dus gratis bij.

Zolang uw stiefmoeder het vruchtgebruik heeft, geeft zij de hele waarde van de nalatenschap (ook die van het bloot eigendom) op bij de aangifte inkomstenbelasting. Oftewel: de woning in box 1 en het spaargeld in box 3. U als bloot eigenaar hoeft niets op te geven.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.