Werken met gebruikersaccounts in Windows 10 Deel 2

Getty Images

Iedereen die wil werken met Windows 10 heeft een gebruikersaccount nodig. Daarmee beveiligt u uw persoonlijke gegevens en instellingen.

In het eerste deel van dit artikel las u hoe u een gebruikersaccount instelt voor uzelf. In dit tweede deel ziet u hoe u alle gebruikersaccounts op een computer beheert.

De opties voor het werken met accounts staan in het Instellingen venster:

 • Klik op de startknop.
 • Klik op het pictogram met het tandwiel (Instellingen).
 • Klik op Accounts.

Andere gebruikersaccounts beheren

Op een computer kunnen meerdere accounts ingesteld zijn: een voor iedere gebruiker. Dat heeft als voordeel dat iedereen zijn eigen inloggegevens heeft. Ook heeft iedereen zijn eigen instellingen en belangrijke mappen. Op die manier kunnen alle gebruikers rustig op de computer werken zonder dat er belangrijke gegevens van anderen worden aangepast of gewist.

De andere gebruikersaccounts ziet u als u klikt op de tab Gezin en andere personen. Op dit tabblad maakt u nieuwe gebruikersaccounts en beheert bestaande accounts. Hiervoor moet u wel administrator zijn. Een gebruiker die standaardgebruiker is, kan geen andere accounts beheren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen familieleden en andere personen. Het voordeel van een familieaccount is dat u bij kinderen ouderlijk toezicht kunt instellen. Dit zijn opties waarmee u onder andere bepaalt hoe lang een kind achter de computer mag zitten. U leest hier meer over in deel 3 van dit artikel.

Een lokaal- of gastaccount toevoegen

Als er een nieuwe gebruiker is voor de computer, maakt u een nieuw account voor die persoon aan. Klik daarvoor op Iemand anders aan deze pc toevoegen.

U heeft nu twee mogelijkheden. De eerste is dat u een beveiligd Microsoft-account aanmaakt. Daarvoor leest u verder bij Een Microsoft-account toevoegen.

Als u iemand tijdelijk of lokaal toegang tot uw computer wilt geven, maakt u een gastaccount aan. Voor zo’n gastaccount is dan geen e-mailadres en zelfs geen wachtwoord nodig. Er wordt hiervoor een lokaal account aangemaakt. Dat betekent dat het account alleen actief is op de computer en voor controle van de gegevens geen contact nodig heeft met internet. Het voordeel hiervan is dat uw privacy op de computer beter beschermd is: er worden geen gegevens doorgezonden naar Microsoft. Het nadeel is dat u geen gebruik kunt maken van allerlei Microsoftdiensten, zoals OneDrive en de App Store.

Om een gastaccount aan te maken:

 • Klik op Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon
 • Klik op Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen.
 • Geef een naam op voor het account.
 • Als u geen wachtwoord opgeeft, kan iedereen op de computer direct via het gastaccount naar binnen. Wilt u dat voorkomen, geef dan wel een wachtwoord op plus een geheugensteuntje.
 • Klik op Volgende.

Het account kan eventueel later nog omgezet worden in een Microsoft-account met de optie In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account op het tabblad Uw info.

Een Microsoft-account toevoegen

In plaats van een lokaal account kunt u ook een gebruiker met een Microsoft-account toevoegen. Deze gebruiker logt dan in met een e-mailadres en wachtwoord en krijgt alle online Microsoft diensten tot zijn beschikking, zoals de App Store en OneDrive.

 • Klik links op de tab E-mail en app-accounts.

Als u een Microsoft-account wilt toevoegen dat al gebruikt wordt bij Microsoft apps en diensten: klik op dat account onder Accounts die worden gebruikt door andere apps. U kunt nu dit account gebruiken om in te loggen in Windows 10.

Als u een nieuw Microsoft-account wilt maken:

 • Klik op Een Microsoft-account toevoegen.
 • Klik op Maak een account.
 • Als u een nieuw e-mailadres wilt aanmaken voor het account: klik op Nieuw e-mailadres maken. Typ een nieuw mailadres.
 • Anders: voer een bestaand e-mailadres in.
 • Maak een wachtwoord.
 • Klik op Volgende.
 • Voer voor extra beveiliging uw mobiele nummer in of klik op Een ander e-mailadres toevoegen in plaats van een telefoonnummer.
 • Klik op Volgende.
 • Haal de vinkjes bij de opties weg.
 • Klik op Volgende.
 • Klik op OK.
 • U hoeft nu nog geen pincode op te geven. Klik op Annuleren.
 • Klik op Ik stel mijn account later in.

U voegt nu nog deze persoon aan uw computer toe met een gebruikersaccount:

 • Klik op de tab Gezin en andere personen.
 • Klik op Iemand anders aan deze pc toevoegen.
 • Typ het e-mailadres.
 • Klik op Volgende.
 • Klik op Voltooien.

Een account beheren

Als administrator zijn de accounts van andere gebruikers makkelijk te beheren. U kunt bijvoorbeeld het accounttype aanpassen. Dat is handig als u iemand tijdelijk administrator wilt maken als u zelf een poosje niet aanwezig bent.

 • Klik bij Andere personen op het account.
 • Klik op Accounttype wijzigen.
 • Kies bij Accounttype het gewenste accounttype.
 • Klik op OK.

Een account verwijderen

Als een bepaalde gebruiker geen toegang meer nodig heeft tot de computer, verwijdert u eventueel zijn account. Let erop dat daarmee ook zijn instellingen en bestanden in mappen als Documenten en Afbeeldingen verwijderd worden. Als deze bestanden niet ook nog ergens zijn opgeslagen, bent u deze ook echt kwijt. Dus let er goed op dat er niet ongewenst gegevens verloren gaan.

 • Klik op het account.
 • Klik op Verwijderen.
 • Klik op Account en gegevens verwijderen.

Het account is nu verwijderd. Als het om een Microsoft-account gaat worden de gegevens online nog 60 dagen bewaard.

In deel 3 van dit artikel leest u hoe een kind-account instelt en de ouderlijke instellingen gebruikt.